Domes ēka

Lai nodrošinātu iedzīvotāju lielāku iesaisti pašvaldības darbā un veicinātu informācijas pieejamības lielāku atklātību, sākot ar 2023. gada janvāri Jēkabpils novada domes sēdes būs iespējams skatīties tiešsaistē. 

Jaunais Pašvaldību likums, kas stājies spēkā no 2023. gada 1. janvāra, nosaka, ka pašvaldībai savā oficiālajā tīmekļvietnē jānodrošina domes sēdes audiovizuāla tiešraide. 

Kas attiecas uz domes komiteju sēžu ierakstīšanu, tad 41. panta (7) daļa nosaka, ka  sēdes protokola, kā arī ierakstam audio vai audiovizuālā formātā jābūt publiski pieejamam oficiālajā tīmekļvietnē.

Savukārt par domes komiteju sēžu ierakstīšanu likumā noteikts, ka sēdes protokolam, kā arī ierakstam audio vai audiovizuālā formātā jābūt publiski pieejamam oficiālajā pašvaldības tīmekļvietnē.

Jēkabpils novada domes sēdes būs skatāmas pašvaldības Youtube kontā, par ko tiks paziņots iepriekš pašvaldības komunikācijas kanālos. 

 

Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa