Jēkabpils novads Izglītība streiks
grāmatas

Informējam vecākus, ka no 19.septembra arī Jēkabpils novada izglītības iestāžu darbinieki piedalīsies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētajā izglītības un zinātnes darbinieku beztermiņa streikā.

Streikam no Jēkabpils novada pašvaldības pieteikušās vairāk nekā 20 izglītības iestādes, kopumā vairāk nekā 570 pedagogu, līdz ar to, daudzās no izglītības iestādēm būs pilnīgi pārtraukts mācību process.

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis: “Tajās iestādēs, kurās darbinieki piedalīsies beztermiņa streikā, mācības nenotiks vispār un iestāde uz 3 vai vairāk dienām tiks pavisam slēgta, savukārt tur, kur streikam darbinieki pieteikušies daļēji, arī mācību process turpināsies daļēji. Tajās skolās, kur daļa pedagogu nestreikos, mācību process konkrētajos priekšmetos notiks attālināti, kā izņēmums ir pirmās klases. Savukārt reģionālie pārvadājumi, ar kuriem skolēni tika uz skolu, vismaz nākamās nedēļas sākumā netiks atcelti. Interešu izglītības iestādes, izņemot Bērnu un jauniešu centru Jēkabpilī, nestreikos, līdz ar to, tur nodarbības notiks.”

Katra izglītības iestāde informēs audzēkņu vecākus par rīcību un darba organizāciju no 19.septembra, kā arī par streika ilgumu, jo tas visām iestādēm neplānojas vienāds.

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties savā izglītības iestādē, jautājot sīkāk grupas audzinātājam, skolotājam vai izglītības iestādes vadībai.