Jēkabpils novads Drošība Izglītība
skolēni

Iestājoties tumšajam laikam, Izglītības pārvalde un Jēkabpils novada pašvaldības policija Drošības mēneša ietvaros visas teritorijas izglītības iestāžu 1.klašu skolēniem sarūpējusi atstarojoša materiāla vestes. Pasniedzot pirmklasniekiem vestes, skolēni tiek instruēti arī par drošību uz ielas un drošu vidi sev apkārt.

Jēkabpils 2. vidusskolas skolēni vestes saņēmuši jau šonedēļ, taču šīs un nākamās nedēļas laikā saņems arī visu pārējo skolu pirmklasnieki. Tās ir koši dzeltenā krāsā ar atstarojošiem elementiem un uzdrukātu novada logo.

Kopumā Jēkabpils novadā šogad mācības 1.klasē uzsāka 463 skolēni.

Atgādinām, ka Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauk­tuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša ma­teriāla elementiem. 

 

***

Pēc garā vasaras brīvlaika, ir svarīgi atcerēties uzvedības un drošības noteikumus, tāpēc šī gada 2.septembrī Viesītes pilsētas pārvaldē uz  sarunu par drošību ar Jēkabpils novada pašvaldības policijas Administratīvo procesu un iesniegumu izskatīšanas nodaļas inspektoriem Jāni Pučinski un Denisu Petjukeviču bija ieradušies divu Viesītes vidusskolas 8.klašu skolēni. 

Savukārt 15.septembrī Viesītes vidusskolas Rites filiālē drošības jautājumus izrunāt pie 7.; 8. un 9. klašu skolēniem ieradās Jēkabpils novada pašvaldības policijas inspektore Andra Akmentiņa, inspektors Jānis Pučinskis un Deniss Petjukevičs.

Šo sarunu mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas, aktualizēt un izrunāt dažādas tēmas, kas saistītas ar drošību uz ceļa, ugunsdrošību un rīcību ārkārtas situācijās, uzsverot, ka viņu drošība atkarīga ne tikai no pieaugušajiem, bet arī no viņu pašu rīcības. Inspektori vēlreiz atgādināja skolēniem kā un kādos gadījumos zvanīt glābšanas dienestam.

Jāuzsver, ka bērni aktīvi piedalījās sarunā, uzdeva jautājumus un parādīja labas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, drošu uzvedību mājās un ārpus tās.