Jēkabpils novada pašvaldības deputāti 2024.gada 27.jūnija domes sēdē atbalstīja 30 novada nevalstisko organizāciju (NVO) iesniegtos projektus, kopsummā piešķirot šim mērķim 28 315,00 EUR. 

Konkursā pieteikumus varēja iesniegt NVO, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, un vismaz viens darbības mērķis atbilst nolikuma “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 8. punktā noteiktajam. Konkrētā konkursa ietvaros pašvaldība var noslēgt līgumu ar vienu NVO par ne vairāk kā viena projekta realizēšanu. Vienam projektam pieejamais finansējums ir līdz 1000 EUR. NVO projektu konkursam 2024.gada budžetā tika paredzēti 30 000 EUR.

Kopumā 2024.gada NVO projektu konkursā tika iesniegti 30 projektu pieteikumi. Projektu pieteikumos atspoguļoto aktivitāšu tēmas ir aktuālas un daudzveidīgas, balstoties uz organizāciju darbības jomām. NVO aktivitātes tiks realizētas visā novada teritorijā.

Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par plānotajām NVO aktivitātēm sociālajos tīklos un publiskajā telpā, lai nepalaistu garām iespēju piedalīties interesantos pasākumos, kuri paredzēti dažādām vecuma kategorijām un interešu lokam.

Plašāk skatīt pievienotajā tabulā:

 

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Projekta kopējās izmaksas EUR

Pašvaldības piešķirtais finansējums EUR

Biedrība “Sporta attīstības fonds”

“Ukrainas bērnu hokeja treniņnometne Jēkabpilī”

9050

1000

Biedrība “Pusnakts Braucēji”

“Krustpils skrējiens 2024”

1695

990

“Latvijas Neredzīgo biedrība, Jēkabpils nodaļa”

“Varu sportot”

1100

1000

Biedrība “Jauniešu klubs “13. pirmdiena””

“Dzīves prasmju laboratorija”

1930

1000

Biedrība “Ūdenszīmes”

“Kaimiņu skolas”

1350

1000

Biedrība “Izaicini sevi”

“Rožu svētki Sēlijā 2024”

2250

1000

Biedrība “”Lūša Ķepa” disku golfa klubs”

““Lūša Ķepa” jauniešu kauss disku golfā”

760

500

“Jēkabpils Invalīdu biedrība”

“Uzlādējam enerģijas baterijas”

1720

1000

“Poļu biedrība “RODACY””

“Saberam kopā, dziesma lai skan”

1154

1000

“Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa”

“Mezgliņš- laimei, cilpiņa- priekam”

2000

1000

Kopienas iniciatīvu atbalsta biedrība “Dzirnakmens”

“Zemes spēks pozitīvam noskaņojumam un enerģijai”

690

480

Biedrība “Cerību sala”

“Vajag spēt stipram būt”

1112

1000

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”

"Jēkabpils novads: Saredzi. Sajūti. Saproti"

1490

1000

Biedrība “Mamanet komanda Jēkabpils Lūsijas”

Mamanet vasara

1120

1000

Biedrība “Sēlijas laivas”

“Gar Liepziedu šķūni”

1120

1000

Biedrība “Selonia velo”

“Apmācības un velosipēda apliecības iegūšana Viesītes vidusskolas skolēniem”

1000

1000

“Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība”

“Veselības veicināšanas pasākums ” Elpo brīvi!””

2181,54

1000

“Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””

“Pastkartes no Sēlijas”

1210

1000

Biedrība “Āžu miesta rezidence”

“Vismazākie Jēkabpils novada iedzīvotāji”

990

890

Biedrība “EKO Seliona”

“Bērnu rotaļu laukuma izveide Vidsalā un ģimeņu svētki”

1700

1000

Biedrība “HK Sēļi”

“Atvērtais treniņš HK SĒĻI 2024/2025. gada”

1380

985

Biedrība “InSpe”

“Sporta pasākums “Dzīve kustībā””

1205

1000

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”

“Āra trenažieru grupas izveide Dignājas muižas parkā”

2200

1000

Biedrība “Akācija Plus”

“Seno amatu atdzīvināšana- skalu grozu pīšanas meistarklase”

895

820

Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne”

“Tautas mākslas festivāls "Buļba-VII" Senču lādes mantojums”

1701,01

1000

“Mīļdzīvnieku biedrība”

“Krustpils kauss 2024 un Svētki kopā ar zirgiem”

3000

1000

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”

“Bez kūkām vairs nevar”

1240

1000

Biedrība “Latvijas Senioru deju apvienība”

“Dejā dzīvi izdzīvot”

1180

1000

Biedrība “Daugmales”

“Daugavas mantojums- Trepes lomi”

850

650

Biedrība “ALLA PRIMA”

“Starptautiskais starpdisciplinārais mākslas plenērs”

1280

1000

KOPĀ:

50 553,55

28 315,00


Santa Čevere
Referents NVO darba un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos