Informācija presei Izglītība Jauniešiem
foto

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina konkursu Jēkabpils novada bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu projektu iesniegšanai.

Konkursa mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Jēkabpils novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās. Līdzekļi bērnu un jauniešu vasaras nometņu rīkošanai tiks piešķirti konkursa kārtībā, ņemot vērā pieteikumu iesniegšanas laiku un 2022.gadā budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmēru, kopā - 6000 eiro. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. Vienas Jēkabpils novada bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometnes organizēšanai finansējums no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta nevar pārsniegt 1000,00 eiro. Piešķirot finansējumu atbilstoši nolikuma 17.punktā noteiktajam, vispirms tiek atbalstīta viena pieteicēja viena nometne.

Lai pretendents piedalītos Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātajā konkursā, tam jāiesniedz Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada Izglītības pārvaldē –  Draudzības aleja 26, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201, vai elektroniski parakstītu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv, līdz 2022. gada 30.maijam. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņems Jēkabpils novada dome.

Jēkabpils novada bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikums publicētas Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā  https://www.jekabpils.lv/lv/nolikumi