Jēkabpils novads NVO Projektu jaunumi
NVO projektu konkursa afiša

Jēkabpils novada pašvaldība no 7. marta līdz 1. aprīļa plkst.12.00 aicina nevalstiskās organizācijas (NVO) izstrādāt un iesniegt savas idejas NVO projektu konkursam.

"Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam" nosaka, ka pašvaldība finansējumu piešķir nevalstiskai organizācijai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta Jēkabpils novadā. Projekta iesniedzējas NVO statūtos definētajam darbības mērķim jāatbilst vismaz vienam no kopumā 14 pašvaldības noteiktajiem projektu darbības virzieniem. Gada laikā vienai organizācijai iespējams realizēt divus projektus,  vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk 1000 eiro. Tāpat projektu iecerei jāatbilst vismaz vienai nolikumā noteiktajai prioritātei. Nolikums pieejams Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā: www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība-Normatīvie akti-Nolikumi- Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam.

Projektus NVO iesniedz, sūtot elektroniski uz pasts@jekabpils.lv vai iesniedzot papīra formātā pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. Projektu aktivitāšu realizācijas laiks ir līdz kārtējā gada 7. decembrim. Arī šogad pašvaldības budžetā  NVO projektu realizācijai kopumā paredzēti 20 000 eiro.