Jēkabpils novada pašvaldības ēka, Rīgas ielā 150a

Arī pēc administratīvi teritoriālās reformas Jēkabpils novada pašvaldība ir saglabājusi līdzšinējo atbalstu tām nevaldības organizācijām (NVO), kas darbojas novada plašajā teritorijā. Viens no atbalsta veidiem ir NVO projektu konkurss, kuram 2022.gada budžetā atvēlēti 20 000,00 euro.

Pēc NVO iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas ekspertu darba grupā Jēkabpils novada domes sēdē 28.aprīlī tika pieņemts lēmums atbalstīt NVO iesniegtos projektus par visu budžetā paredzēto summu. Pavisam atbalstīti 22 projekti.

Aktivitātes notiks visā novada teritorijā, pieteiktās darbības jomas un ieceres ir ļoti dažādas.

 • Tiks organizētas izstādes (“Akācija Plus”),
 • sporta pasākumi (“Sporta klubs Mustangs”, “Selonia velo”),
 • uz attālām novada vietām vesti kultūras pasākumi (“Ūdenszīmes”),
 • veiktas dažāda veida nodarbības iedzīvotāju mūžizglītībai (“Rodacy”, “Jēkabpils mantojums”, “Javir”, “Vidusdaugavas NVO centrs”, “Spatkanne”),
 • notiks sēddejas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (“Cerību sala”),
 • vides labiekārtošana kopienu centros (“Cirkuži”, “Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks””),
 • kopienu apvienojoši pasākumi (“Daugmales”, “Kopā-2”),
 • tiks uzlabota veselība un veikta sociālā integrācija (“Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība”),
 • stiprināts patriotiskums (“Landu”).
 • Pieteiktas līdz šim novadā vēl nebijušas idejas, kā, piemēram, izveidot iespēju katram iepazīt dobumperētāju putnus, vērojot viņu dzīvi tiešraidē no ligzdas (“Dabas resursu biedrība”).
 • Tāpat vērts jau tagad sākt apsvērt piedalīšanos pasākumā “Laivo ar vecmāmiņu” (“Sēlijas laivas”) un jau tradicionālajā Jauno makšķernieku skolā (“Dabas resursu biedrība”).
 • Leposimies ar Sēlijas iespējām, uzlabojot informācijas pieeju internetā (“Sēlijas salas”) un paceļot mastos Sēlijas karogus (“Ūdenszīmes”).

Trīs nedēļu laikā ar katru finansējumu saņēmušo NVO tiks noslēgti līgumi, dodot iespējas uzsākt projektos pieteiktās idejas realizēt dzīvē. Padomus un atbalstu projektu laikā varēs saņemt Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, konsultējoties pie referenta NVO darbības jautājumos, tālr.25670407. Par to – kā būs veicies, nevaldības organizācijas atskaitīsies nākamā gada sākumā, tiekoties Jēkabpils novada pašvaldībā.

Agita Pleiko
Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes
referents NVO darbības jautājumos

 

Atbalstītie projekti:

 • Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības projekts "Jauni izstrādājumi no lietotiem audumiem" ar pašvaldības finansējumu 982,00 euro;
 • Biedrības “Akācija Plus” projekts "Katrs pavediens par mieru sevī un pasaulē!" ar pašvaldības finansējumu 421,00 euro;
 • BiedrībasRODACY” projekts "Literatūras-muzikāls pasākums “Anna German, dziesma un liktenis” Annas German piemiņai” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • Biedrības “Cerību sala” projekts "SKATIES, MĀCIES, NĀC DEJOT!" ar pašvaldības finansējumu 990,00 euro;
 • Biedrības “Ūdenszīmes” projekts "Mēness vīzijas Červonkas baznīcā” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • Biedrības “Ūdenszīmes” projekts "Karogi Sēlijas mastos” ar pašvaldības finansējumu 967,00 euro;
 • Biedrības “Jēkabpils mantojums” projekts "Māra Goldmaņa grāmatas “Krustpils un Jēkabpils ebreji. Cilvēki, notikumi, likteņi” manuskripta sagatavošana izdošanai” ar pašvaldības finansējumu 950,00 euro;
 • Biedrības “Daugmales” projekts "Visu gadu dziesmas krāju” ar pašvaldības finansējumu 642,69 euro;
 • Biedrības “Dabas resursu aizsardzības biedrība” projekts “Informatīvi izglītojošs pasākums “Jauno makšķernieku skola”” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • BiedrībasKopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”” projekts "Mājaslapas www.selija.com pilnveidošana” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • BiedrībasUkraiņu kultūrizglītojošā biedrība “JAVIR”” projekts “Mans dzimtais koks” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • BiedrībasJēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne” projekts “Lelle no vecmāmiņu lādes. Baltkrievu kultūras mantojuma izzināšana, popularizēšana un saglabāšana” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • BiedrībasKopā-2” projekts “CĪRULĪŠU SAPŅOTAVA” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • Biedrības “LANDUprojekts “Pieminekļa kritušajiem Augškurzemes partizāniem saglabāšana” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • BiedrībasSporta klubs Mustangs” projekts “Izstāšanās skrējiens 2022” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • BiedrībasSporta klubs Mustangs” projekts “Izturības skrējiens 2022” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • BiedrībasCirkuži” projekts “Dignājietis Sēlijā!” ar pašvaldības finansējumu 707,31 euro;
 • Biedrības “Vidusdaugavas NVO centrsprojekts “RADOŠĀS DARBNĪCAS” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • Biedrības “Selonia veloprojekts “MTB riteņbraukšanas sacensības "Mazbānīša kauss 2022”” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • Biedrības “Sēlijas laivasprojekts “Laivo ar vecmāmiņu?” ar pašvaldības finansējumu 990,00 euro;
 • BiedrībasOnkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”” projekts “Pastāvēs, ko sakārtosim!” ar pašvaldības finansējumu 1000,00 euro;
 • Biedrības “Dabas resursu aizsardzības biedrība” projekts “Iepazīsti Jēkabpils novadā ligzdojošos dobumperētājus” ar pašvaldības finansējumu 350,00 euro.