Informācija presei Jēkabpils novads
Ukrainas karogs

Jēkabpils novada pašvaldība kategoriski nosoda Krievijas militāro uzbrukumu Ukrainai un tās tautai, tādēļ otrdien, 1.marta ārkārtas domes sēdē, domes deputāti atbalstīja lēmumu par finansiālu palīdzību Ukrainai. Dome nolēma sniegt finansiālu palīdzību Ukrainai 45000 euro apmērā, ieskaitot minēto summu Ukrainas Valsts kasē ar mērķi atbalstīt sadraudzības pilsētas – Mirgorodu, Židačevu un Vižņicu.

 Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis: “Kategoriski nosodām iebrukumu suverēnā valstī. Līdz ar miljoniem cilvēku visā pasaulē pārdzīvojam par šo traģisko situāciju Ukrainā un to, ka katru brīdi mirst nevainīgi cilvēki. Domās esam vienoti ar Ukrainas tautu un iedzīvotājiem mūsu sadraudzības pilsētās - Mirgorodā, Židačevā un Vižņicā. Esmu sazinājies ar mūsu sadraudzības pilsētu pārstāvjiem, šobrīd situācija ir ļoti smaga, taču ukrainas tauta drosmīgi cīnās par savas valsts neatkarību un jebkura palīdzība, tajā skaitā finansiāla, būs ļoti noderīga. Mēs ļoti jūtam līdzi Ukrainas tautai un vismaz šādā veidā varam sniegt viņiem ne tikai emocionālu, bet arī finansiālu atbalstu.”