Atbalsts Ukrainai Jēkabpils novads Ukraina
foto

2.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā noritēja kārtējā sanāksme par Ukrainas bēgļu uzņemšanu pašvaldībā. Sanāksmē piedalījās Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis, Vidusdaugavas NVO centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko, Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis, Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne, Civilās aizsardzības inženieris Tālis Zalva, kā arī novada izpilddirektora vietniece Anita Moskovska, lai pārrunātu pašvaldībā uzņemto Ukrainas civiliedzīvotāju pamatjautājumus – par dzīvesvietas, ēdināšanas, darba attiecību nodrošināšanu un problēmsituācijām, ar kurām nākas saskarties ne tikai pašvaldībā, bet valstī kopumā.

Jēkabpils novada pašvaldībā uz 2.augustu uzturas 253 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit atraduši patvērumu, daudzi no tiem – arī darbavietu. No tiem – 102 personu izmitināšanu apmaksā Jēkabpils novada pašvaldība. Ir arī ukraiņi, kuri nav reģistrējušies mūsu pašvaldībā, nav arī devušies lūgt finansiālu atbalstu, bet ir atraduši paši gan mājvietu, gan darbu. Tendence rāda, ka bēgļu skaits, kas novadā uzturas patstāvīgi, samazinās. Arī izmaksas par ēdināšanu jūlijā, salīdzinājumā ar jūniju, ir samazinājušās par aptuveni 25%.

Savukārt kopumā Jēkabpils novadā kopš šī gada februāra reģistrēti 523 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas meklējuši patvērumu un palīdzību Jēkabpils novadā. Sociālajā dienestā uz 2.augustu garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 411 personām, par kopsummu 102 805, 36 eiro.

Tikmēr Ukrainas bērnu vecāki interesējas par mācību procesa uzsākšanu Jēkabpils novadā no 1.septembra – pašlaik ir 31 bērns, kas izvēlējies mācīties kādā no mūsu novada izglītības iestādēm (no tiem 20 – pirmsskolas izglītības iestādēs), tomēr šis skaitlis var mainīties, jo Ukrainas civiliedzīvotāji mēdz pārvietoties uz citu pašvaldību vai valsti, kā arī lielākā daļa skolēnu izglītību iegūst tālmācībā.

Atgādinām, ka joprojām aktīvi darbojas palīdzības punkts Ukrainas kara bēgļiem ik dienu un meklē risinājumu katram lūgumam.

  • Centra adrese: Brīvības ielā 258A (blakus BJC), Jēkabpilī.
  • Darba laiks: 9⁰⁰ - 17⁰⁰
  • Kontaktinformācija: 26484210 - Rihards

Paldies ikvienam, kas līdz šim iesaistījies centra darbībā ziedojot gan naudu, gan mantas, gan iesaistoties brīvprātīgi. Paldies iedzīvotājiem, kas diezgan aktīvi ziedo gan dārzeņus, gan augļus, kas izauguši pašu dārzos. Tikai šādi kopā mēs varam panākt un izdarīt daudz!