Policijas automašīnas bākugunis

No 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim, Jēkabpils novada pašvaldības policija veikusi šādas darbības:

•         Pašvaldības policija veikusi 36 tirdzniecības vietu pārbaudes;

•         veikusi 49 procesuālās darbības administratīvo, pārbaužu lietu ietvaros (paskaidrojumu, liecību  pieņemšana u.c.);

•        nogādājusi 25 personas ievietošanai speciāli ierīkotājās un pagaidu turēšanas telpās;

•         piedalījusies vienas personas meklēšanas pasākumā;

•         apkalpojusi 72 izsaukumus, kuros iesaistītas personas, vienotajā notikumu reģistrā reģistrēti 122 notikumi;

•         sadarbības ietvaros kopā ar Jēkabpils novada sociālo dienestu (12 gadījumos), Jēkabpils novada bāriņtiesu, piedalījusies 25 personu, objektu un dzīvesvietu apsekošanā;

•         veikti 46 administratīvie procesi (alkohola reibumā, smēķēšanas ierobežojumu, labturības noteikumu pārkāpšana), kā arī 10 protokoli-lēmumi par automašīnu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Indulis Surkulis
Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieks