Jēkabpils novads Policija Sabiedrība
pašvaldības policijas auto

2024.gada jūnijā izskatīti 264 reģistrēti notikumi (tostarp personu iesniegumi), tajā skaitā 39 notikumi saņemti pāradresēti no Valsts policijas.

Pieņemti lēmumi kopā 103 materiālos, uzsākot administratīvo pārkāpumu lietas un piemērojot sodus:

  • par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem uzsākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem;
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā 62 gadījumos pieņemti lēmumi par administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanu:

3 par sabiedriskās kārtības traucēšanu
30 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkoholisko dzērienu lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība
9 par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu
3 par dzīvesvietas deklarēšanas noteikumu pārkāpumiem
1 par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu
1 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, pārkāpjot Dzīvnieku aizsardzības likuma prasības
1 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem
14 par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā, tajā skaitā, ko izdarījušas nepilngadīgas personas

  • pieņemti 7 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus. Lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus galvenokārt pieņemti gadījumos, kad pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs;

1.4. sastādīts 31 lēmums bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

3. Administratīvi aizturētas un ievietotas pagaidu turēšanas telpās 10 personas.

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai nodotas 3 personas. 7 personas aizturētas un nodotas Valsts policijas rīcībā, tajā skaitā 1 persona aizturēta par automašīnas vadīšanu alkoholisko vielu ietekmē, 1 persona par velosipēda un 1 persona par elektroskrejriteņa vadīšanu alkoholisko vielu ietekmē.  Aizturēta 1 persona par transportlīdzekļa vadīšanu bez vadītāja tiesībām. 8 personas nogādātas dzīvesvietā.

5. Veiktas 4 ielu tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaudes, kopā pārbaudītas 49 personas. Veiktas 3  zvejas noteikumu ievērošanas pārbaudes.

6. Sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā: 1 reizi Jēkabpils novada Bāriņtiesai, 6 reizes Jēkabpils reģionālai slimnīcai, 2 reizes SIA “JK Namu pārvalde”, 3 reizes Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 1 reizi Valsts policijai, 1 reizi Valsts darba inspekcijai.

7. Bērnu vasaras nometnes dalībnieki iepazīstināti ar pašvaldības policijas darbu.

8. Turpinājusies pastiprināta satiksmes uzraudzības kontrole, īpašu uzmanību pievēršot velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem ceļu satiksmē. Kopumā pārbaudītas 28 personas, no kurām 21 persona bija nepilngadīga un 7 personas pilngadīgas. Par 15 konstatētiem pārkāpumiem uzsāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības, tajā skaitā 6 gadījumos pret vecākiem par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu, 12 gadījumos ar nepilngadīgām personām par ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu veiktas pārrunas, lai pārkāpumi netiktu turpināti. Galvenokārt konstatēti pārkāpumi par braukšanu bez noteiktā kārtībā iegūtas vadītāja apliecības, kā arī par braukšanu bez ķiveres.

9. Nodrošināta sabiedriskās kārtības uzraudzība Bērnu svētku pasākuma laikā Kena parkā Jēkabpilī, kā arī pasākumā “Moto Festivāls 2024”.

01.07.2024.

Jēkabpils novada pašvaldības policija