Jēkabpils novads
policijas auto

Jēkabpils novada pašvaldības policijas darba rezultāti par 2022.gada jūniju. No 1.jūnija līdz 30.jūnijam Jēkabpils novada pašvaldības policija veikusi šādas darbības:

Uzsākti 118 administratīvie procesi:

 • 18 procesi par saistošo noteikumu pārkāpumiem:
 • 3 par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem,
 • 1 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem,
 • 9 par automašīnas novietošanu zaļajā zonā,
 • 4 par zāles nenopļaušanu
 • 1 par plastmasas dedzināšanu ugunskurā.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā uzsākti 58 procesi:

 • 3 par sīko huligānismu, ko veikušas nepilngadīgas personas,
 • 3 par sīko huligānismu, ko veikušas pilngadīgas personas;
 • 26 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkohola lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība (nepilngadīgas personas, kas būtu bijušas alkohola reibumā netika konstatētas);
 • 3 par emocionālu vardarbību pret bērnu;
 • 10 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikuši nepilngadīgie;
 • 5 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko izdarījušas pilngadīgas personas;
 • 6 par dzīvesvietas nedeklarēšanu;
 • 2 par airu laivas vadīšanu atrodoties alkohola reibumā.

Sastādīti 28 protokoli-lēmumi par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Pieņemti 14 lēmumi par atteikumu uzsākt administratīvos pārkāpumu procesus, galvenokārt maznozīmīguma dēļ vai gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti.

Kopumā reģistrēti 222 notikumi (tostarp personu iesniegumi), no tiem 28 izsaukumi saņemti no Valsts policijas.

Sadarbībā ar Jēkabpils novada Bāriņtiesu un Jēkabpils novada sociālo dienestu sniegts atbalsts dzīvesvietu apsekošanās un palīdzības sniegšanā. Vairākos gadījumos sniegta palīdzība NMPD.

Reģistrēti 67 (t.sk.18 bērni) Ukrainas bēgļi (izbraukuši 15 (t.sk.6 bērni).

Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana  publiskajos pasākumos un objektos (01.06. Bērnu diena, 05.06. Sēlijas kauss velo brauciens Viesītē, 13.06. un 14.06. sabiedriskās kārtības nodrošināšana un objekta apsardze Jēkabpilī, Rīgas ielā, kur demontēts Padomju piemineklis, 15.06. Muzikālais balkoniņš, 22.06. Līgo svētku ielīgošana Viesītes muzejā “Sēlija”,  23.06.2022. Līgo svētki Kena parkā, Jēkabpilī).