Kolāža ar vairāku projektu ideju vizualizācijām

Lai nodrošinātu iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu lemšanā, Jēkabpils novada pašvaldība izsludināja iedzīvotāju iniciatīvu jeb projektu ideju konkursu. No 5. jūnija līdz 31. jūlijam iedzīvotāji varēja iesniegt savas idejas pašvaldībā novada teritorijas labiekārtošanai, savukārt līdz 23. oktobrim, aizpildot aptauju, tika aicināti balsot par attīstības iecerēm novada teritorijas labiekārtošanai. Konkursa rezultāti ir apkopoti un sarindoti secīgi pēc iegūto balsu skaita.

Atgādinām, ka finansējums tiks piešķirts secīgi projektiem ar vislielāko balsu skaitu (vienas projekta idejas realizācijai piešķir līdz 30'000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), ievērojot, ka katrā teritorijā (pilsētā/pagastā) vienā kalendārajā gadā tiek atbalstīts viens projekts. Kopējais kalendārā gadā finanšu līdzekļu apjoms projektu ideju realizācijai ir 140'000 eiro.

Balsošanas rezultātā iegūto balsu skaits:

1.      “HOKEJA TRENIŅU ZONAS IZVEIDE” (Jēkabpils) – 601 balss

2.      “ĀRA “ZAĻĀ KLASE” – NOJUME, KURA DARBOJAS VISU GADU” (Variešu pag.) – 306 balsis

3.      “BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS SĒLIJĀ” (Sēlpils pag.) – 262 balsis

4.      “DIENVIDSUSĒJAS PROMENĀDE AKNĪSTĒ” (Aknīste) – 260 balsis

5.      “BĒRNU UN JAUNIEŠU AKTĪVĀS ATPŪTAS LAUKUMS 1.ZĪLĀNOS” (Jēkabpils) – 257 balsis

6.      “UZ/IZ LĀDES SOLS” (Jēkabpils) – 231 balsis

7.      “3x3 BASKETBOLA LAUKUMA IZVEIDE ANTŪŽOS” (Variešu pag.) – 229 balsis

8.      “DAUDZFUNKCIONĀLS LAUKUMS PIE GĀRSENES TAUTAS NAMA” (Gārsenes pag.) – 222 balsis

9.      “PIETURA “DIGNĀJAS LAIPA”” (Dignājas pag.) – 206 balsis

10.   “BĒRNU, VECĀKU UN IEDZĪVOTĀJU ATPŪTAS UN SPORTA IESPĒJU UZLABOŠANA - BĒRNU LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANA ATAŠIENES PAGASTĀ” (Atašienes pag.) – 204 balsis

11.   “ĀRA SPORTISKO AKTIVITĀŠU VIETU” (Variešu pag.) – 198 balsis

12.   “ANCENES VIEDĀ CIEMA SABIEDRISKAIS CENTRS „PARKS ZEM JUMTA”” (Asares pag.) – 193 balsis

13.   “DAUGAVAS ŪDENSCEĻŠ” (Dunavas, Dignājas, Ābeļu, Sēlpils pag. un Jēkabpils) – 155 balsis

14.   “RIEKSTU MEŽA ATJAUNOŠANA VIESĪTĒ” (Viesīte) – 153 balsis

15.   “TRĪS LŪSĒNI” (Jēkabpils) – 130 balsis

16.   “ZASAS MUIŽAS PARKA VĀRTU IEEJA” (Zasas pag.) – 120 balsis

17.   “KRUSTPILS” (Jēkabpils) – 111 balsis

18.   “BRĪVĪBAS KULTŪRTELPAS IZVEIDE” (Jēkabpils) un “MUZIKĀLI SPORTISKĀ PASTAIGU TAKA” (Krustpils pag.) – 105 balsis

19.   “MEŽA IELAS 21/23 UN SMILŠU IELAS 33, 35, 37 DAUDZDZĪVOKĻU NAMU IEKŠPAGALMA LABIEKĀRTOŠANA VIESĪTĒ” (Viesīte) – 81 balss

20.   “ATPŪTAS VIETA PIE ZASAS TAUTAS NAMA” (Zasas pag.) – 79 balsis

Šobrīd pēc balsojuma labākās projektu idejas nodotas attiecīgajām kompetentajām institūcijām ar mērķi izvērtēt to izmaksas, piesaistot tāmētājus un citus ekspertus. Pēc izvērtējumu saņemšanas tiks sagatavots priekšlikums novada domei, kuras projektu idejas virzāmas atbalstīšanai un realizēšanai.