Tūrisms Informācija presei
Jēkabpils

Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs aicina Jēkabpils novada viesmīlības nozarē strādājošos uzņēmējus, apskates saimniecības, tūrisma objektus, naktsmītņu un ēdināšanas uzņēmumu saimniekus stāties Zemgales tūrisma asociācijas (ZTA) biedru rindās, un pārstāvēt savu novadu vietējā un starptautiskajā tirgū.

Asociācija dibināta 2003. gadā. Tā apvieno tuvu 40 reģiona tūrisma objektus un uzņēmējus, tūrisma speciālistus. Tās mērķis ir veidot tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas, vidi saudzējošas tūrisma nozares attīstību Zemgalē, aptverot gan Zemgali, gan Sēliju kā tūrisma galamērķus.

Asociācijas biedri aktīvi piedalās Zemgales tūrisma mārketinga aktivitātēs vietējā un starptautiskajā tirgū, dažādos tūrisma nozares semināros, pieredzes apmaiņas braucienos un apmācībās.

2021. gada vasarā tika izstrādāta asociācijas stratēģija 2021.-2024.gadam. Tajā asociācijas attīstība iedalīta divos galvenajos virzienos – veikt darbības, kas vērstas uz pašas organizācijas attīstību, tajā skaitā biedru attiecību veidošanu, to interešu pārstāvniecību un plašāku tūrisma un viesmīlības pakalpojumu sniedzēju iesaisti ZTA aktivitātes un ZTA darbības galveno virzienu pilnveidi un tālāku attīstību, kas vērsta uz tūrisma piedāvājuma pozicionēšanu un popularizēšanu vietējā un starptautiskā tūrisma tirgū un tūrisma produktu attīstības veicināšanu.

ZTA ir izveidotas jaunas reģionālās nodaļas. Nodaļu uzdevums ir īstenot asociācijas mērķus, veidot jaunus, tematiskus tūrisma produktus nodaļas ietvaros vai sadarbojoties plašākā reģionā, nodrošināt patstāvīgu un atgriezenisku saikni starp nodaļām, ZTA valdi un biedriem, pārstāvēt savas nodaļas teritorijā esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju intereses ZTA valdē.

Jaunie ZTA valdes locekļi un nodaļu vadītāji - Dace Laizāne (Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības speciāliste, “Tērvetes vīni” saimniece, ZTA Dobeles novada reģionālās nodaļas vadītāja), Justīne Pielēna-Pelēna (Jelgavas reģionālā tūrisma centra speciāliste, ZTA Jelgava novada reģionālās nodaļas vadītāja), Inese Turkupole-Zilpure (Bauskas novada Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Tūrisma informācijas centra vadītāja, ZTA Bauskas novada reģionālās nodaļas vadītāja un ZTA valdes priekšsēdētāja), Anita Šmite (Aizkraukles novada Tūrisma nodaļas vadītāja, ZTA Aizkraukles novada reģionālās nodaļas vadītāja) un Laura Trukšāne (Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centra vadītāja, ZTA Jēkabpils novada reģionālās nodaļas vadītāja).   Vairāk par asociāciju un tās biedirem var uzzināt www.travelzemgale.lv.

Jēkabpils novada tūrisma uzņēmēji, ja vēlaties iestāties Zemgales tūrisma asociācijā, lūdzu sazinieties ar Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centru zvanot pa tālruni 29555950, vai rakstot uz tic@jekabpils.lv.