Latvijas pašvaldību izpilddirektori

Šodien, 3.martā Jēkabpils novada Salas Tautas namā notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme.

Sanāksmi atklāja Jēkabpils novada priekšsēdētājs Raivis Ragainis, kurš pateicās par Jēkabpils novadam doto iespēju uzņemt visu pašvaldību izpilddirektorus, kā arī veltīja paldies vārdus izpilddirektoriem par viņu darbu pašvaldībās un veiksmīgo sadarbību. R. Ragainis uzsvēra, ka tikšanās reizēs būtiski ir dalīties ar pašvaldību pieredzi, norādot, ka šoreiz Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji dalīsies ar gada sākumā piedzīvoto plūdu pieredzi novada teritorijā.  

Turpinājumā novada prezentāciju sniedza Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.

Sanāksmes ievaddaļā par aktuālāko LPIA valdes informāciju informēja LPIA priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs. Sanāksmes turpinājumā tika pārrunāti daudzi citi aktuāli jautājumi: par sagatavošanos XXVII Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, par pašvaldību uzdevumiem valsts aizsardzības jautājumos, ārkārtas situāciju novēršanas (mazināšanas)  pasākumiem un katastrofu pārvaldību.

Tika runāts arī par VARAM lomu katastrofu pārvaldībā, normatīvo aktu regulējumu un praktisko Jēkabpils novada pieredzi šajos jautājumos, par ko informēja Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes vadītājs Ilmārs Luksts. Pēcpusdienā pašvaldību izpilddirektori apskatīja Jēkabpils pilsētas aizsargdambi, kā arī šūšanas uzņēmumu SIA “GEFA Latvija” un Krustpils pili.

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa