Jēkabpils novads Kultūra
Akcija atbalstam Ukrainai Jēkabpils novadā

2.  marta vakarā visā Jēkabpils novada teritorijā izteicām atbalstu Ukrainai - ar domām, ar gaismu, ar kopā sanākšanu.

Svecītes, karogi, lentītes, dziesmas -  sava nostāja tika izteikta visa Jēkabpils novada teritorijā. Jēkabpilī cilvēki tikās uz Daugavas promenādes, kur skanēja latviešu un ukraiņu dziesmas, bija iespēja sarunāties ar citiem atnākušajiem. Savukārt pie Krustpils Kultūras centra muzicēja jauktais koris “Noskaņa”.

Pie atvērtiem logiem, ar atvērtām sirdīm A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi ar mūzikas valodas starpniecību 2.marta vakarā pievienojās ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš izteica labo gribu emocionāli atbalstīt un garā stiprināt Ukrainas tautu. Koncertā pie atvērtiem logiem Daugavas dambja pusē un Brīvības ielas pusē izskanēja latviešu tautasdziesmas, latviešu un citzemju komponistu radītie skaņdarbi ērģelēm, dažādiem orķestra instrumentiem, korim un balsij. Lai mūzikā izrunātais vēstījums stiprina, vairo spēku un stiprina garu!

Īpaši emocionāli mirkļi piedzīvoti arī šķietami mazāk apdzīvotās novada vietās, jo kopā sanāca kopā dažādu paaudžu cilvēki, ģimenes izlika Ukrainas simboliku pie savām mājām. Iedzīvotāji atzina, ka viņiem ir svarīgi izteikt savu nostāju un demonstrēt to, nedodoties uz lielākām pilsētām, bet atrodoties tuvāk mājām, saliedējoties ar vietējo kopienu.

Zasā, Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles skolēni pāris stundu laikā izveidoja darbus, kas, sirsnības un emocionāla atbalsta pārpilni, brīnišķi papildināja gaismas, svecīšu ceļu, kur pulcējās cilvēki.

Savukārt Viesītē, uzrunājot atnākušos, emocionālus vārdus teica arī ģimene, kas no Ukrainas ieradusies otrdienas naktī, lai pašlaik rastu patvērumu pie radiniekiem Viesītē. Pasākums bija paredzēts kā platforma sarunām, tomēr brīžiem valdīja klusums apmeklētāju vidū, jo īstos vārdus, kā sevi mierināt vai iedrošināt šajā laikā, nereti ir grūti atrast. Pasākums noslēdzās ar mācītāja lūgšanu.

Pie vairākiem novada Tautas namiem tika iedegtas svecītes, veidotas dekorācijas, kas simbolizē mūsu atbalstu Ukrainas tautai šajā grūtajā laikā, kā arī atskaņota Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzruna. Leimaņos iedzīvotāji pulcējās Latvju zīmju parkā, Zīlānos iedzīvotāji tikās Mārdadža estrādē, kur izveidoja gaismas ceļu un pauda savu nostāju pret karu. Vīpē pie piemiņas pieminekļa represētajiem jau uzziedējuši pūpoli, kuru zaros iekārtās lentītes Ukrainas karoga krāsās garāmgājējiem atgādina par šo dienu notikumiem pasaulē.

Paldies katram, kas šajā tik sarežģītajā situācijā atrod laiku un veidu parādīt, ka mums nav vienalga – aizdedzot svecīti par mieru, ziedojot līdzekļus, rodot iespēju palīdzēt kā nu var! Aktuālajai informācijai par iespēju palīdzēt un ziedot seko Jēkabpils novada sociālajos tīklos, kā arī mājas lapā www.jekabpils.lv.

Lai mūsu gaišās domas piepildās!

 

Vairāk foto šeit.