Atbalsts Ukrainai Jēkabpils novads
Domes ēka

Līdz 29. martam Jēkabpils novadā uzņemti 124 Ukrainas bēgļi, kuri ieradušies Latvijā un par savu pagaidu dzīves vietu izvēlējušies mūsu novadu. Ukrainas civiliedzīvotājiem ir jāpamet savas mājas un jāmācās, jāpielāgojas jauniem apstākļiem. Jēkabpils novada pašvaldība iespēju robežās dara visu, lai palīdzētu šiem cilvēkiem.

  • Līdz šim Jēkabpils novadā uzņemti 124 ukraiņu bēgļi, no tiem 55 ir bērni.
  • Lielākā daļa no šiem cilvēkiem dzīvo pie saviem radiniekiem, paziņām. Pašvaldības iestādēs izmitinātas 59 personas.
  • Pirmsskolas izglītības iestādēs pašlaik ir iekārtoti 7 izglītojamie, kā arī vidusskolā – 6 izglītojamie.
  • Plānots ar nākošo nedēļu uzsākt latviešu valodas kursus, TITC pieteikušies 8 Ukrainas iedzīvotāji.
  • Jēkabpils novada Sociālais dienests informē, ka garantētā minimālā ienākuma pabalsts uz 29.martu izmaksāts par 66 personām, kopsummā 5993 EUR. Krīzes pabalsts piešķirts, bet vēl nav izmaksāts 4214 eiro apmērā (17 personām). Visbiežāk personas jautā par dažāda veida izglītības, veselības, nodarbinātības jautājumiem.
  • Tas, kas uztrauc Ukrainas iedzīvotājus Jēkabpilī ir jautājumi par nākotni – vai būs dzīvesvieta arī pēc 3 mēnešiem, vai būs iespējams atrast patstāvīgu dzīvesvietu, kā arī vai būs darba iespējas. Tā kā šobrīd vēl procesā ir vīzu kārtošana, tikai nedaudzi var pretendēt uz darba attiecībām.
  • Uz 29.martu Nodarbinātības valsts aģentūrā Jēkabpils filiālē tikuši reģistrēti 7 klienti: 4 bezdarbnieka statusā, 1 darba meklētāja statusā un 2 citas personas statusā. Trīs jau ir iekārtojušies darbā, vairākiem bēgļiem no Ukrainas tika sniegtas konsultācijas telefoniski, t.sk. par vakancēm un pabalstu. Saņemti 2 iesniegumi par vienreizējā 500 eiro pabalsta saņemšanu.

Jēkabpils novada pašvaldība saka paldies ikvienam iesaistītajam, kurš palīdz nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus, pakalpojumus, skaidro cilvēkiem situācijas, risina problēmas un visādi citādi sniedz palīdzīgu roku, lai ukraiņi pie mums justos gaidīti un aprūpēti. Paldies par ziedojumiem, ko esat dāvājuši jau līdz šim novada trīs ziedojumu vākšanas punktos!

Palīdzēsim visi kopā Ukrainas tautai!

Jēkabpils novada teritorijā ir izveidotas trīs ziedojumu pieņemšanas vietas.

Divas Jēkabpils pilsētā:

  • Biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” Dienas centra “Kopā būt” telpās Brīvības ielā 258A, Jēkabpilī (blakus BJC), darba laikā no plkst.8:30 līdz 17:00, koordinē Rihards Barkovskis, tālr.26484210);
  • Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī (bij. rajona padome) – jāzvana pie durvīm, koordinators Edgars Līcis, tālr.29103930.

Viena Jēkabpils novada teritorijā - Rites pagastā:

  • “Druviņas – 6”-2, Cīruļi, Rites pagasts, Jēkabpils novads, koordinē Jānis Strumskis tālr.20247222 un Kristīne Verečinska, tālr.22010247.