Jēkabpils pieteiksies Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas atlasei Latvijā

26.novembrī Jēkabpils pilsētas dome apstiprināja lēmumu “Par dalību Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas Savienības rīcībā  “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027. gadam Latvijā”, atsaucoties Kultūras ministrijas izsludinātajai Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei.   

Pasākums „Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi - aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir jau otrā iespēja piešķirt kādai no pilsētām Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014.gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.

Lai sagatavotu pieteikumu konkursa priekšatlasei, dome apstiprināja pieteikuma sagatavošanas darba grupu desmit cilvēku sastāvā, par kuras vadītāju iecēla Līvu Rūlieti.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola uzsver, ka pieteikšanās Eiropas kultūras galvaspilsētas titula piešķiršanas atlasei ir liels izaicinājums, kas ies roku rokā ar jaunās Jēkabpils kultūrpolitikas stratēģijas izstrādi.

“Pieteikuma sagatavošanas process ļaus mums aktivizēt pilsētas un reģiona kultūras dzīvi, iesaistīt mūsu radošos cilvēkus, atraisīt viņu potenciālu. Lai gan laika ir palicis maz, es ticu, ka mūsu spēkos ir radīt konkurētspējīgu, interesantu programmu un saturu, kas sevī ietver Eiropas, Latvijas, Sēlijas un Jēkabpils vērtības.

Pieteikuma sagatavošanu esam uzticējuši Līvai Rūlietei. L.Rūlietei ir augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, ir pieredze cilvēkresursu vadībā, īpaši atzīmējama arī pieredze un kontakti  kultūras jomā, kā arī uzņēmība, augsta atbildības sajūta, lai šo darbu paveiktu kvalitatīvi.  Protams, būs nepieciešama arī sabiedrības, iestāžu, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju iesaiste un iniciatīva, tāpēc ļoti ceru uz visu uzrunāto pušu atsaucību kopīga mērķa labā”, tā K.Ozola.

Pieteikums atlasei līdz 2021.gada 4.jūnijam jāiesniedz Kultūras ministrijā un tā sagatavošanai atvēlēts finansējums 10 000,00 euro apmērā darba grupas vadītāja un pieaicināto ekspertu atlīdzībai.

Atgādinām, ka 21.augustā Jēkabpili apmeklēja biedrības “Culturelab” pārstāvji un Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta (EP) deputāte un EP Kultūras un sporta komisijas priekšsēdētāja vietniece, lai tiktos ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības un apkārtējo novadu vadītājiem un informētu par Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG) konkursu. Tikšanās laikā Dace Melbārde uzsvēra, ka Jēkabpilī saredz potenciālu, lai pilsēta varētu piedalīties Eiropas kultūras galvaspilsēta konkursā un pretendēt uz šo statusu. Viņa pauda viedokli, ka Jēkabpilij ir interesants kultūrvēsturiskais mantojums, kā arī uzsvēra pilsētas kā vairāku kultūrvēsturisko novadu krustpunkta lomu.            

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto:Kaspars Siliņš