Informācija presei
Apgaismes stabs

Jēkabpils pilsētā ielu apgaismojuma sistēma un lielākā daļa ielu apgaismojuma gaismekļu ir novecojusi, līdz ar to bija nepieciešamība meklēt alternatīvas iespējas kā sakārtot un modernizēt pilsētas ielu apgaismojuma tīklu.

Šobrīd Jēkabpils pilsētas pašvaldībā noslēdzies iepirkums, kas paredz nomainīt pret energoefektīviem LED gaismekļiem visus novecojušos ielu apgaismojuma gaismekļus - nātrija spuldzes, dzīvsudraba spuldzes, metālhalīda spuldzes (ML spuldzes) un kvēlspuldzes.

Kopā paredzēts nomainīt 1903 vecos gaismekļus. Plānotais ietaupījums naudas izteiksmē 10 gadu periodā ir vairāk nekā 799,4 tūkstoši eiro. Projekts Jēkabpilī tiks ieviests, izmantojot ESCO modeli. Pēc speciālistu aplēsēm, realizējamais projekts ietilpst Eiropas Top 10 lielāko apgaismojuma projektu vidu, kas realizēti izmantojot ESCO modeli. Tāpat plānots, ka pēc ESCO līguma realizācijas 95% ielu apgaismojums būs nomainīts uz LED ielu apgaismojumu.

ESCO - angļu valodā: energy service company – latviešu valodā: energoservisa kompānija, energoapgādes pakalpojumu uzņēmums. ESCO tas ir uzņēmums, kas sniedz energopakalpojumus un/vai citus energoefektivitātes palielināšanas pasākumus patērētāja iekārtās vai telpās, un, to darot, uzņemas noteiktu finansiālu risku. Maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem (pilnībā vai daļēji) pamatojas uz sasniegumiem energoefektivitātes palielināšanas jomā, kā arī uz to, vai ir izpildīti citi darbības kritēriji, par kuriem panākta vienošanās. Tas nozīmē, ka pašvaldība darbu veicējam nemaksās par uzstādīto infrastruktūru, bet gan maksās komersantam no līdzekļiem par ietaupīto elektroenerģiju.

LED gaismekļi būs ar augstu efektivitāti, kur katrai ielai ir veikti gaismas aprēķini un izvēlēts atbilstošas jaudas gaismeklis pēc ielu parametriem, ielu klases. 

Rezultātā tiks uzlabots apgaismojuma vienmērīgums, apgaismojuma intensitāte, uzlabosies satiksmes drošība, kā arī pilsētas ainaviskais veidols diennakts tumšajā laikā.  Ekonomiskais LED apgaismojums ļaus Jēkabpils pilsētas budžetā ietaupīt būtiskus līdzekļus uz elektroenerģijas rēķina.

LED gaismekļiem būs iebūvēta dimmēšanas funkcija, ar kuras palīdzību konkrētās diennakts stundās varēs uzstādīt samazinātu gaismas intensitāti, tādējādi vēl vairāk ietaupot izlietot elektroenerģiju apgaismojuma nodrošināšanai. Jāuzsver, ka dimmēšanas funkcija nepasliktina gaismas kvalitāti, cilvēka acs to pat neuztver. 

Iepirkumā par uzvarētāju pasludināts SIA “RCG Lighthouse” un paredzēts, ka uzņēmums gaismekļu nomaiņu veiks jau šogad. 

Informējam, ka šobrīd ar ESCO modeli tiek realizēts Jēkabpils sporta zāļu gaismekļu nomaiņas projekts. Uz doto brīdi apgaismojums ir nomainīts Jēkabpils 2. vidusskolas sporta zālē. Šogad tiek plānots nomainīt apgaismojumu vēl divos objektos – Jēkabpils sporta namā, Brīvības ielā 2j, kā arī Jēkabpils 3.vidusskolas sporta zālē.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā turpinās darbs pie ielu apgaismojuma tīkla sakārtošanas – gan mazo ielu izgaismošanas programmas t.i. tiek izbūvēts jauns tīkls, kur iepriekš nav bijis ielu apgaismojums, gan arī sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” tiek demontētas gaisvadu līnijas un tiek izbūvēts jauns ielu apgaismojuma tīkls. Šogad Jēkabpilī mazo ielu izgaismošanas programmā tiek realizēti divi projekti: Ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve Daugavas Krasta ielā un Dzelzceļa ielā.

Informējam, ka 2022.gadā sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” tiks realizēts apjomīgs ielu apgaismojuma un elektroapgādes rekonstrukcijas projekts: "Ielu apgaismojuma izbūve Zīlānu, Raiņa, Cēsu, Ventas, Latgales, Kalna, Mednieku, Jāņa un Kurzemes ielās, Jēkabpilī"."
 

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa