Eiropas sociālais fonds

Jēkabpils pamatskolā un Jēkabpils 2. vidusskolā 14.,15., 20.un 21. februārī 1. klašu skolēniem tika piedāvātas  karjeras attīstības atbalsta nodarbības “Domā, pēti, pielāgo!”.

90 minūšu garās nodarbības laikā skolēni teorētiski un praktiski tika iepazīstināti ar nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām inženierzinātnes jomā.

Vērojot skolēnu interesi un aktīvo darbošanos, nodarbības laiks paskrēja nemanot. Vadoties pēc instrukcijas planšetdatorā, bērni no LEGO konstruktoriem  veidoja savu “robotu” un to nodarbības beigās “testēja”. Lai viss izdotos, bija nepieciešams pielietot tādas prasmes kā spēja sadarboties, spēja sekot instrukcijām, būt uzmanīgam, pacietīgam un priecīgam par iegūto rezultātu.

Skolēni atzina, ka nodarbība bija ļoti aizraujoša un interesanta. Tā attīstīja domāšanu. Bija ļoti interesanti skatīties, ka viņu pašizveidotie mehānismi darbojas un zīmē!

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Laura Abola

Natālija Zarkeviča