Eiropas sociālais fonds

02. decembrī Jēkabpils 2.vidusskolā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā un Jēkabpils 3.vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros, 12. klašu dienas nodaļas un 10.-12. klašu vakara nodaļas skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Es - līderis”. Pasākuma mērķis bija radīt izpratni par to, kas ir līderība, kāds ir skolēnu pozitīvais potenciāls, resursi un to izmantošanas iespējas. Pasākuma laikā skolēni mācījās novērtēt sadarbības nozīmi, tika veicināta skolēnu radošuma prasme un prasme sadarboties. Vēl skolēni tika motivēti individuāli pieņemt lēmumu rīkoties, veica pašnovērtējumu un attīstīja karjeras vadības prasmi lēmumu pieņemšanā.

Diskusijas laikā dalībnieki dalījās savos uzskatos par to, kādēļ cilvēki vispār strādā, t.i. „iet uz darbu”. Pārrunāja, kas, viņuprāt, ir līderis, un kāda ir katra personīgā attieksme pret šādu cilvēka apzīmējumu.

Dalībnieki ieguva informāciju par ienākumu gūšanas veidiem, par to, ko nozīmē plānot karjeru mūsdienās, pieprasītām profesijām šodien un tuvākajos 10 gados.

Veicot praktiskos uzdevumus dalībnieki apzināja savus talantus, izvēloties nākotnes nodarbošanos, uzzināja līdzcilvēku viedokli par sevi, apzinājās pirmo soli, ar kuru sākt virzību kārotā mērķa īstenošanai, izveidoja un prezentēja līdera prasmju, spēju un rakstura īpašību sarakstu.

Skolēnu atsauksmes:

„Vadīja pozitīvi cilvēki, ļoti jauka atmosfēra,”

„Uzzināju daudz jauna,”

„Labs skatījums nākotnē par mērķiem,”

„Laba viela pārdomām,”

„Saprotu, ka jābūt atvērtākai un jāuzticas arī saviem partneriem, lai sasniegtu mērķus,”

„Bija interesanti un noderīgi.”

 Natālija Zarkeviča

 Sarmīte Stikāne