Informatīvs plakāts par 14.Saeimas vēlēšanām

Vēlētāji Latvijā, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās.

! Iespēja balsot atrašanās vietā ir pieejama tikai vēlētājiem Latvijas teritorijā!

Kā var pieteikties?

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta IESNIEGUMS kas no 26. septembra līdz 1. oktobrim jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

Iesnieguma veidlapa pieejama CVK mājas lapā, sadaļā - Balsošana vēlētāja atrašanās vietā (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/balsosana-veletaja-atrasanas-vieta). Tāpat iesnieguma veidlapa būs pieejama pašvaldības klientu apkalpošanas vietās un vēlēšanu iecirkņu komisijās (to darba laikā).

Iesniegumu var iesniegt vai nosūtīt arī Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijai (Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201) vai e-pastā jvk@jekabpils.lv. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu!

Ņem vērā! Ja iesniegums iecirknī tiks nogādāts vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, tad obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz plkst. 12.00. Savukārt iesniegumi, kas saņemti vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00, jāizpilda, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 20.00.

Likums neparedz iespēju balsošanai vēlētāja atrašanās vietā pieteikties pa telefonu. Šāda norma ir ieviesta ar mērķi izvairīties no viltus pieteikumiem.

Iesniegt pieteikumu balsošanai atrašanās vietā var šādos iecirkņu darba laikos:

  • pirmdien, 26. septembrī – no plkst.17.00 līdz 20.00,
  • otrdien, 27. septembrī – no plkst.8.00 līdz 11.00,
  • trešdien, 28. septembrī – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
  • ceturtdien, 29. septembrī – no plkst.9.00 līdz 12.00,
  • piektdien, 30. septembrī – no plkst.10.00 līdz 16.00,
  • sestdien, 1.oktobrī, no plkst. 7.00 līdz 12.00 (tad iesniegums izpildāms obligāti, pēc 12.00 saņemtos iesniegumus iecirkņa komisija izpilda, ja tai iespējams nokļūt pie vēlētāja līdz iecirkņa slēgšanai, plkst. 20.00).

Balsošanas atrašanās vietā norise

Balsošanas kārtība vēlētāja atrašanās vietā ir tāda pati kā vēlēšanu iecirknī. Vēlētājam jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība, jāparakstās balsotāju sarakstā, tiešsaistes vēlētāju reģistrā izdarīta atzīme, ka vēlētājs nobalsojis, un tiks izsniegta viena vēlēšanu aploksne un viens vēlēšanu zīmju komplekts.

Svarīgi, lai vēlētājam, kurš balso dzīvesvietā arī tiktu nodrošināts aizklātums, lai neviens neietekmē vēlētāja izvēli. Tajā pašā laikā vēlētājs, kuram ir fiziski trūkumi, kas liedz parakstīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes vēlēšanu zīme, drīkst izraudzīties sev uzticības personu. Šī persona nedrīkst būt vēlēšanu komisijas loceklis.

Balsošanu vēlētāja dzīvesvietā drīkst novērot arī novērotāji, taču šajā gadījumā novērotājiem ir nepieciešams saņemt vēlētāja piekrišanu. Ja vēlētājs nevēlas laist novērotājus savā dzīvesvietā, viņam ir tādas tiesības.

Vairāk aktuālās informācijas par 14. Saeimas vēlēšanām aicinām skatīt: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas

Informāciju sagatavoja:

Jēkabpils novada vēlēšanu komisija

Tālrunis: 28447413

E-pasts: jvk@jekabpils.lv