NVO Projektu jaunumi
Puķudobe enģeļa formā

Biedrība „LANDU” ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu sakarā ar Asares baznīcas 200 gadu jubileju īstenoja projektu ”Katram sevī un citam citā piemiņa jādēsta mums” (M. Čaklā dzejas rindas), lai godinātu un saglabātu to cilvēku piemiņu, kuri dažādos laikos devuši gan garīgo, gan materiālo, gan fizisko ieguldījumu dievnama un tā apkārtnes uzturēšanā.

Projekta laikā tika vākti materiāli, sagatavoti trīs stendi, izstāde, prezentācija par baznīcas vēsturi un starp pieminekli kritušajiem Augškurzemes partizāniem un baznīcu labiekārtota Eņģeļa dobe, kura ir ilglaicīgs dekoratīvs elements baznīcas dārzā. Tā ir kā piemiņa darbīgajiem draudzes priekšniekiem, valdes un draudzes locekļiem (īpaši tiem, kuri cauri padomju gadiem uzturēja un nosargāja baznīcu).

Dobes labiekārtošanai tika sagādātas smiltis, šķembas, laukakmeņu bruģis, cements un melnzeme. Notika apmales mūrēšana, izrokot tranšeju, tajā ielejot javu, ieliekot bruģakmeņus un gar ārējo malu izveidojot no javas apmēram 7 cm platu apmalīti, pa kuru pārvietoties zāles pļāvēja ritenim. Tika izravēti un apgriezti stādījumi, uzlikta melnzemes mulča.

Projekta kopējā summa 2747,02 eiro, no kuriem Jēkabpils novada pašvaldības finansējums 1000,00 eiro, pašu līdzfinansējums 1747,02 eiro.

Ideja par dobes ierīkošanu radās bijušajam draudzes priekšniekam Andrim Liepam (1957.-2010.), kad 2006. gada vasarā baznīcā notika dievkalpojums un Emsiņu kapos tika guldīti asarieša, trimdas mākslinieka Valda Kupra (dzimis 1940.g. Asarē – miris 2004.g. ASV) pīšļi un atklāts tēlnieka Induļa Rankas veidotais piemineklis ar eņģeļa motīvu, jo V. Kuprim eņģeļa tēma bija tuva. Dzīves pēdējo 20 gadu laikā viņš pats ar eņģeļa acīm centās raudzīties pasaulē un vedināja to darīt citus. Valdis Kupris ir teicis, ka ar eņģeļa acīm pasaulē skatās bērni un veci cilvēki – tie, kam nav ļaunuma sirdī. Vienai no viņa izstādēm bija dots nosaukums „Ar eņģeļa acīm”. Viesojoties Asares skolā un vadot zīmēšanas stundu, viņš skolēniem mācīja zīmēt eņģeļus. Bērniem un labiem draugiem viņš dāvināja paša veidotus eņģelīšus, mazas, mīļas ģipsī atlietas figūriņas. Dobi eņģeļa formā ar daudzgadīgajiem mūžzaļajiem zemsedzējiem segliņiem 2013. gadā ierīkoja un visu laiku kopj Liepu ģimene.

Projekta īstenošanā, atnesot fotogrāfijas un citus materiālus no draudzes dzīves, palīdzot ar darbu stendu izvietošanā un dobes labiekārtošanā, piedalījās draudzes locekļi un pagasta iedzīvotāji, tajā skaitā skolēni. Paldies viņiem par to!

 

 

Titulbildē: Eņģeļa dobe darbīgo draudzes priekšnieku, valdes un draudzes locekļu piemiņai.

Stends „Mācītāji, kuri kalpojuši Asares ev. lut. draudzē, draudzes priekšnieki, kasieri, zvaniķi”.