2023. gadu visā Eiropā atzīmē kā Eiropas Prasmju gadu, atgādinot par konkurētspējas, līdzdalības un  talanta nozīmi, tāpēc ikgadējā akcija „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2023” īpašu uzmanību  pievērsīs iedvesmošanai un motivācijai apgūt jaunas prasmes, izzināt, kādas prasmes dažādām personībām bijušas visnoderīgākās karjeras un personiskajā izaugsmē. Akcijā satiksies skolēni, kuri izkopuši savas prasmes, guvuši profesionālas zināšanas un skolu, universitāti nomainījuši pret daudzveidīgām darba vietām - Eiropas stāstnieki. Par stāstniekiem aicinām kļūt gan tos, kuri strādā Eiropas Savienības (ES) institūcijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, gan nevalstiskajā vai privātajā  sektorā, realizē ES finansētus projektus vietējās kopienās, nacionālā vai starptautiskā mērogā un citus interesentus.

Satiekoties, ikvienu Eiropas stāstnieku mudinām atbildēt uz šādiem jautājumiem:

• kas Jūs esat profesionālajā sfērā un kādas prasmes, zināšanas Jums ir nepieciešamas, lai savu darbu  darītu labi; kur šīs prasmes, zināšanas ieguvāt; kā ES sniegtās iespējas sekmējušas profesionālo  izaugsmi (konkrēti piemēri); kā ES aktualitātes, lēmumi ietekmē profesionālo ikdienu (konkrēti piemēri);

• kādas papildus prasmes Jums piemīt un kāda ir to nozīme (piemēram, dziedāšana korī, skriešana,  kolekcionēšana, dalība NVO u.c.) Jūsu dzīvē, karjerā un konkurētspējas nodrošināšanā. Šī sarunas  daļa ļaus iepazīt Jūs kā daudzveidīgu, attīstībā esošu personību, un mudinās arī skolēnus izkopt  daudzveidīgas prasmes, nešķirojot tās vairāk vai mazāk nozīmīgās;

• Jūsu iedvesma, iedrošinājums jauniešiem, gan aktīvi līdzdarbojoties vietējā līmenī, gan izmantojot ES  sniegtās iespējas.

Akcijas norises laiks - no 28. marta līdz 15. maijam. Aicinām kļūt par Eiropas stāstnieku un  pieteikties akcijai „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2023” līdz 12. maijam, aizpildot tiešsaistes anketu vai, rakstot uz e-pastu atpakaluzskolu@esmaja.lv. Pēc aizpildītas anketas saņemšanas akcijas koordinatori sazināsies ar Jums un palīdzēs vienoties ar izvēlēto izglītības iestādi par abpusēji ērtāko tikšanās norises laiku un formātu. No akcijas organizatoriem Jūs saņemsiet ieteikumus vizītes norises plānošanai un vairākas jau sagatavotas prezentācijas, kuras pēc var tikt piemērotas Jūsu vajadzībām tikšanās laikā.

Katru gadu tuvojoties Eiropas dienai 9. maijā, Eiropas Savienības institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, nevalstiskā sektora pārstāvji un citi profesionāļi tiekas ar jauniešiem, lai dalītos pieredzē un zināšanās par savu darba ikdienu, ieinteresētu izprast apkārt notiekošo un mūsu iespējas to ietekmēt, ļautu iepazīt daudzveidīgas profesijas un šķautnes, kurās mūsu ikdiena ir cieši saistīta ar Eiropas Savienību.

Akcijas mērķis ir satikšanās, saruna, pārdomas un iedvesma, sniedzot skolēniem un studentiem iespēju pārrunāt nozīmīgus jautājumus ar dažādu jomu profesionāļiem. Akcija „Atpakaļ uz skolu” 2007. gadā uzsākta Vācijā. 2008. gadā akcija pirmo reizi tika īstenota arī Latvijā. Akcijā ik gadu piedalās Eiropas stāstnieki no vairāk kā 25 institūcijām, tiekoties ar vairākiem tūkstošiem jauniešu visā Latvijā. Akcijas aktualitātēm aicinām sekot līdzi ES mājas sociālo mediju kontos Facebook.com un  Instagram.com, kā arī sociālajos medijos, meklējot saturu ar mirkļbirkām #ESuzSkolu un #Back2School