Sabiedrība Drošība Plūdi
foto

Ko darīt laikā, kad pastāv plūdu draudi?

Latvijā plūdi var veidoties ilgstošu nokrišņu, sniega kušanas vai ledus sastrēgumu rezultātā, kad strauji ceļas ūdens līmenis un ūdens appludina apkārtējās teritorijas.

 • Vērsies savā pašvaldībā un noskaidro, vai Tavas ģimenes mājoklis atrodas plūdu apdraudētajā teritorijā.
 • Seko informācijai plašsaziņas līdzekļos. Klausies meteorologu brīdinājumus un seko situācijas attīstībai sava mājokļa tuvumā, informē kaimiņus.
 • Noskaidro un saglabā savā mobilajā telefonā un piezīmju grāmatiņā tālruņu numurus, uz kuriem jāzvana, lai ziņotu par plūdu sākšanos un saņemtu palīdzību - pašvaldības un operatīvo dienestu tālruņa numurus.
 • Ja atrodies plūdu apdraudētā teritorijā, savlaicīgi parūpējies par veciem cilvēkiem, bērniem, invalīdiem un slimniekiem, atrodot viņiem šajā laikā drošāku mājvietu pie radiem vai draugiem. Nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību savā pašvaldībā.
 • Apzini vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājlopus, mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību. Ja tādas iespējas nav, savlaicīgi vērsies pēc palīdzības savā pašvaldībā.

Sagatavošanās nozīmē mazāku uztraukumu un apdraudējumu!

 • Lai samazinātu plūdu nodarītos materiālos zaudējumus, pārvieto mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, nostiprini pagalmā un mājas tuvumā esošus priekšmetus.
 • Sagatavo mantas, ko ņemsi līdzi evakuējoties, jo māja var applūst īsā laika brīdī.
 • Sagatavo evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.).
 • Atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdz elektroenerģijas un gāzes padevi, vietējās apkures ierīces un iekārtas, aizver logus, durvis, lūkas un slēģus.
 • Evakuācijas gadījumā paziņo par to tuviniekiem.

Lai evakuācija norisinātos droši, esiet uzmanīgi, izmantojot laivas! Pārvietojoties ar sauszemes transporta līdzekļiem, atcerieties, ka zem ūdens var būt šķēršļi, ceļi var būt izskaloti vai tie var nobrukt!

Ko darīt, ja plūdi sākušies negaidīti un nav iespējams evakuēties?

 • Ja apdraudēta Tava veselība vai dzīvība, zvani Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.
 • Pārvietojies uz ēkas augšējiem stāviem vai jumtu. Ja plūdi sākušies naktī, izmanto gaismas signālu, lai glābējiem signalizētu par savu atrašanās vietu.
 • Esi mierīgs, pārliecināts un rīkojies operatīvi, ja tuvākā apkārtne un mājoklis var strauji applūst! Zini, ka nepieciešamības gadījumā operatīvie dienesti steigsies palīgā!

Ja, saņemot aicinājumu evakuēties, persona no tā atsakās, tad atteikums personai jāapstiprina rakstiski, tādējādi uzņemoties atbildību par iespējamām sekām.

Ārkārtējās situācijas izsludināšanas gadījumā var tikt piemērota piespiedu evakuācija.

Ziņas par plūdu apdraudētām teritorijām iespējams skatīt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē www.meteo.lv Plūdu riska informācijas sistēmā.

Noderīgi materiāli

Kā rīkoties plūdu draudu periodā - projekta SAFEFLOOD skrejlapa 

Kā rīkoties plūdu gadījumā? Kā sagatavoties? - projekta SAFEFLOOD buklets

Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā

Buklets par rīcību plūdu apdraudējuma gadījumā

Informācija par ārkārtas gadījumu somu un tās saturu

Vadlīnijas iedzīvotāju evakuācijai Covid-19 apstākļos

Veidlapa - atteikums evakuēties

Vairāk: https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi