Zivju resursu palielināšana

Zivju resursu pavairošana un dažādošana ir būtisks ieguldījums, kas nodrošina zivju resursu ilgtspējību upēs un ezeros. 2021.gada sākumā Zivju fonda izsludinātajā pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” tika iesniegti Krustpils novada pašvaldības sagatavotie projektu pieteikumi un saņemts finansējums līdaku un zandartu mazuļu ielaišanai novada ezeros.

Īstenojot projektus ir papildināti zivju resursi Baļotes, Ildzenieku un Marinzejas ezeros. Projekta “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2021.gadā” (pieteikuma Nr. 21-00-SOZF02-000040) ietvaros Ildzenieku ezerā Kūku pagastā zivju resursus papildināja 2600 līdaku mazuļi. Līdaku mazuļu piegādes veica ilggadējs pašvaldības sadarbības partneris zivju mazuļu piegādes jomā – SIA “Oskars”. Savukārt Marinzejas un Ildzenieku ezerā ir būtiski papildināta zandartu populācija - projektu “Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2021.gadā” (pieteikuma Nr. 21-00-SOZF02-000028) un “Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2021.gadā” (pieteikuma Nr. 21-00-SOZF02-000029) ietvaros Marinzejas ezers Atašienes pagastā papildināts ar 5500 vidēji 2,29gr smagiem un 5cm gariem zandartu mazuļiem, bet Baļotes ezers Kūku pagastā – ar 18000 zandartu mazuļiem. Zandartu mazuļi izaudzēti Erika Rāvas zemnieku saimniecības zivju audzētavā.   

Zivju resursu pavairošanas projekti tika realizēti ar Zivju fonda atbalstu un novada pašvaldības līdzfinansējumu. Kopējās zivju mazuļu iegādes izmaksas ir 9160,31 EUR ar PVN, no tām Zivju fonda finansējums - 7760,69 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1399,62 EUR.

               

lauku atbalsta dienests