Plūdu kontaktinformācija

Kur vērsties plūdu gadījumā?

Zvani uz 112 vai sazinies ar Jēkabpils novada pašvaldības darbiniekiem:

  • Pašvaldības policija - 65283888 , dežūrdaļa - 25907965
  • Izpilddirektors Uldis Skreivers - 25416435
  • Civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts - 25671222
  • Salas, Sēlpils pagastos - pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems - 26587126
  • Krustpils pagastā - saimniecības vadītāja Andra Munce - 26602676
  • Ābeļu, Dignājas, Dunavas pagastos - pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka - 29247870
  • Kūku pagastā - pārvaldes vadītājs Tālis Zalva - 22489891
  • Vīpes pagastā - saimniecības vadītājs Juris Puriškevičs - 29278541