foto

1.jūnijā Jēkabpils novadu reģionālajā vizītē apmeklēja Labklājības ministrs Gatis Eglītis.  Jēkabpilī Labklājības ministrs G. Eglītis tikās ar novada domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini, priekšsēdētāja vietnieku veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivaru Vanagu, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju Ainaru Vasili, Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāju Larisu Laizāni un Jēkabpils novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju Inu Gusāri.

Reģionālās vizītes sākumā domes vadība kopā ar ministru apmeklēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, kur, akcijas “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz Universitāti 2022” ietvaros, tikās ar koledžas studentiem un pedagogiem, diskutēja par Eiropas Savienības priekšrocībām un ekonomikas ietekmi uz labklājības jomu, kā arī atbildēja uz studentu interesējošiem jautājumiem.

Vizītes turpinājumā G. Eglītis, domes priekšsēdētājs R. Ragainis un vietnieki apmeklēja Jēkabpils Sociālo dienestu un tikās ar Sociālā dienesta un Bāriņtiesas vadību, lai kopīgi diskutētu par sociālo pakalpojumu klāstu Jēkabpils novadā, bērnu aizsardzības jautājumiem, nozares finansējumu, kā arī sociālās jomas darbaspēkā trūkumu nozarē. Tikšanās laikā klātesošie īpaši diskutēja par sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, kvalitāti un sasniedzamību mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām novadā. Pēc tikšanās ar sociālās jomas vadību, vietējie masu mediji uzdeva ministram un domes vadībai nozares aktuālos jautājumus.

Vizītes noslēgumā ministrs apmeklēja kokapstrādes eksporta uzņēmumu SIA “AmberBirch”, kā arī iepazinās ar tā darbības jomu un nozares problēmjautājumiem.