Plūdi
Ūdens atzīme pie Jēkabpils

Hidrologi prognozē, ka ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils pietuvosies vai pat pārsniegs sarkanās pakāpes brīdinājuma kritēriju - 8,4 metrus virs stacijas nulles punkta. Turpinās ledus un vižņu blīvēšanās Daugavā pie Jēkabpils, no upes augšteces turpina nākt klāt jauni vižņi, applūst plašākas teritorijas.

Sarkanās pakāpes brīdinājums nozīmē, ka ir liela iespēja rasties ievērojamiem postījumiem plašā teritorijā un ka var būt apdraudēta cilvēku dzīvība.

Iedzīvotājiem nepieciešams rīkoties - jābūt gataviem ārkārtas pasākumiem un evakuācijai, jāseko līdzi informācijai un norādījumiem, ko sniedz atbildīgās institūcijas.

Sarkanais brīdinājums Jēkabpils novadā pagaidām izsludināts līdz plkst.14 piektdien, 13.janvārī.

Pie Zeļķu tilta ūdens līmenis pēdējā diennaktī nedaudz pazeminājies, pie Pļaviņām tas saglabājas normas robežās.