Jēkabpils Plūdi Izglītība
Applūdusi Ābeļu skolas teritorija no drona lidojuma

Uz trim dienām no 16.01.2023. līdz 18.01.2023. tiek slēgtas plūdu zonas skartās izglītības iestādes!
Ņemot vērā plūdu situāciju Jēkabpils novadā, lai netiktu apdraudēta izglītojamo veselība un drošība,

 • Jēkabpils Valsts ģimnāzijā,
 • Jēkabpils 2. vidusskolā,
 • Jēkabpils 3. vidusskolā,
 • Ābeļu pamatskolā,
 • Krustpils pamatskolā,
 • Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrā,
 • Jēkabpils Mākslas skolā,
 • Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolā,
 • Jēkabpils Sporta skolā,
 • Jēkabpils Agrobiznesa koledžā,

pirmsskolas izglītības iestādēs

 • “Auseklītis”,
 • “Kāpēcītis”,
 • “Zvaigznīte” (filiāle) Jaunā iela 43

no 16.01.2023. līdz 18.01.2023. mācību process tiek atcelts (brīvdienas).

Pirmsskolas izglītības iestādēs “Zvaniņš”, “Zvaigznīte” Meža ielā 12, “Bērziņš”, mācību process notiek!

Nepieciešamības gadījumā šajos bērnudārzos darbosies dežūrējošās grupas, kas uzņems pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamos no pirmsskolas izglītības iestādēm “Auseklītis”, “Kāpēcītis”, “Zvaigznīte” filiāles.
Izglītības iestāžu vadītāji nodrošinās vecāku informēšanu!
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors U. Skreivers izdevis rīkojumu par izglītības iestāžu darba organizāciju.