Logo ansamblis

Noslēgusies Līkummuižas ēkas pārbūve un 22.augustā Jēkabpils novada būvvalde lēma par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Būvdarbi objektā ilga divus gadus un vēsturiskā ēka piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas – nomainīts ēkas jumts, atjaunota un gaišos toņos nokrāsota ēkas fasāde. Izremontētas visas iekštelpas un ēkas 1.stāvs pielāgots atelpas brīža pakalpojuma vajadzībām. Jau rudenī plānota Līkummuižas teritorijas labiekārtošana, izveidojot automašīnu stāvvietu, bruģētus pastaigu celiņus un uzstādot soliņus klientu un apmeklētāju ērtībai.

Būvdarbus atbilstoši SIA “JC Stars” izstrādātajam būvprojektam veica SIA “Erbauer group”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Andrejs Gavrilovs, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Steelandglass” būvuzraugs Markus Moll.

Būvdarbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/001 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” ietvaros.