Malka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus 12 siltumapgādes komersantiem- atbilstoši veiktajam izvērtējumam un pieņemtajiem lēmumiem, maijā siltumenerģijas tarifs samazināsies arī  Jēkabpilī.

SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs

No š.g. 1. maija lietotājiem Jēkabpilī tiks piemērots siltumenerģijas tarifs 108,38 EUR/MWh, kas ir par 4,5% zemāks nekā spēkā esošais. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties dabasgāzes cenas samazinājumam, kā arī ieņēmumu palielinājumam no pārdotās elektroenerģijas, kas ļauj samazināt uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas.


SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola infomē, ka noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu visi komersanti iesnieguši laikā no š.g. 23.marta līdz 4.aprīlim. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai. SPRK atgādina, ka ar š.g. 1.maiju valsts atbalsts siltumenerģijas tarifu pieauguma kompensācijai beigsies. Attiecīgi no 1.maija siltumapgādes komersanti lietotājiem piemēro SPRK apstiprināto siltumenerģijas tarifu pilnā apmērā.
 

Pēc SPRK sniegtās informācijas, publicēšanai sagatavoja
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa