Atkritumu konteineri

Dabas resursu nodoklis, kas ir instruments vides aizsardzībai, piesārņojuma mazināšanai un ekonomiskai dabas resursu izmantošanai, no 2023. gada pieaug par 4,8%. Saistībā ar to, no 2023. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā "Dziļā vāda" būs jāmaksā 94,37 EUR/t, tāpēc mainīsies arī SIA “Jēkabpils pakalpojumi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

No 2023.gada 1.janvāra SIA “Jēkabpils pakalpojumi” nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1m3 ir EUR 24,77, t.sk. PVN 21%, (līdzšinējo EUR 23,62 vietā), maksas pieaugums par 1m3 ir EUR 1,15.

Atgādinām, ka izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanu ikviens iedzīvotājs var samazināt aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu konteinerā veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādei. Šķirojot atkritumus, tiek veicināta dabas resursu saudzīga izmantošana.

Informāciju par atkritumu šķirošanas iespējām var uzzināt, apmeklējot uzņēmuma mājaslapu www.jekpak.lv, kā arī zvanot atkritumu apsaimniekošanas speciālistei pa telefonu +371 65237660

Informāciju sagatavoja:

Ieva Kancāne
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību speciāliste