Sabiedrība Veselība
mobilais mamografs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas Jēkabpilī ieradīsies 12.un 26.septembrī

Informējam ka mobilais mamogrāfs VESELIBAS CENTRS 4 plāno ierasties JĒKABPILĪ pie Jēkabpils reģionālās slimnīcas (pie slimnīcas virtuves) 12.un 26.septembrī.

UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!

 

·  Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

·  Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - maksas.

PIERAKSTS NOTIEK PA TELEFONU 27 86 66 55 ( pieraksts darba dienās no 9-17).

Lūgums pierakstoties uz izmeklējumiem sagatavot personas kodu un kontakttālruņa numuru!

Sīkāka informācija www.mamografija.lv  e-pasts mobila.mamografija@vc4.lv

 

Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde