JAK

Pēc 9. klases pabeigšanas, kad pienākums pret valsti ir izpildīts, t.i., obligātā pamatizglītība iegūta, ikvienam cilvēkam vajadzētu nopietni aizdomāties par savu nākotni un apdomīgi rīkoties.

Jēlabpils Agrobiznesa koledža (www.jak.lv) regulāri seko tendencēm izglītības sistēmā un darba tirgū un piedāvā kvalitatīvu profesionālo izglītību apvienojumā ar vidējās izglītības programmu apguvi.

Ja ir interese vai ziņkāre, tad apmeklē ATVĒRTO DURVJU dienas

14., 15.jūnijā no plkst. 9.00 – 14.00,

iepriekš piesakoties pie Daces Līcītes (t. Nr. 26110272)

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA (bez maksas) mācībām - Pasta ielā 1, Jēkabpilī

(drīkst iesniegt dokumentus arī Dzirnavu ielā 1, Barkavā, Madonas novadā) izglītības programmās:

 

19.06. – 18.07. 2023. “KOMUNIKĀCIJAS DIZAINS”  iestājeksāmens 19.07.2023.

PROGRAMMĒŠANA”               iestājeksāmens 19.07.2023.

19.06. – 15.08.2023.  “KOMERCZINĪBAS”

“GRĀMATVEDĪBA”

“LOĢISTIKA”

“DATORSISTĒMAS, DATUBĀZES UN DATORTĪKLI”

4 mācību gadi jauniešu kolektīvā, dalība reģionāla un nacionāla līmeņa olimpiādēs, sacensībās un konkursos, stipendijas iespējas līdz 150 EUR, starptautiskā prakse programmā ERASMUS+, līderības prasmju attīstīšana un audzēkņu interešu pārstāvniecība pašpārvaldē, dienesta viesnīcas pakalpojumi, tie ir tikai daži bonusi jauniešu profesionālās karjeras attīstībā un dzīves kvalitātes celšanā, ko piedāvā Jēkabpils Agrobiznesa koledža... Pievienojies mums!

 

INFO:

zvanot 65231726

rakstot koledza@jak.lv

 

jak