Logo ansamblis

Projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’, kura mērķis ir radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, nodrošinot Jēkabpils pilsētas transporta infrastruktūras integrāciju TEN-T tīklā ietvaros, jūlijā Neretas ielas posms no tilta līdz gājēju pārejai ar luksoforu un posms no Zaļās ielas līdz pilsētas robežai tika pieņemti ekspluatācijā.

Darbi Neretas ielas posmā pie tilta līdz gājēju pārējai ar luksoforu, ietverot satiksmes pārvadu pār Kļavu ielu pieņemšanu tika uzsākti 01.03.2019 un pabeigti 18.12.2019. 

3.07.2020. inženierbūve tika pieņemta ekspluatācijā. Posma būvniecības kopējās izmaksas ir 1670618.78 EUR. Būvdarbus veica SIA "Ošukalns", Latvijas - Lietuvas kopuzņēmums "Viadukts" un SIA "Ošukalns celtniecība".

Savukārt, 14.07.2020. Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji bija ieradušies Jēkabpilī, lai apsekotu Neretas ielas posmu no Zaļās ielas līdz pilsētas robežai un 16.07.2020 objekts tika pieņemts ekspluatācijā. Darbi tika uzsākti 07.12.2018. un pabeigti 18.12.2019. Posma būvniecības kopējās izmaksas  ir 2155694.55 EUR. Būvdarbus veica SIA "Ošukalns".

Darbus projektēja A/S "Ceļu projekts" un SIA "FULL EP".

Neretas ielas posmos veikta ceļa un ceļa pārvada pārbūve, rotācijas apļa izbūve, apvienotā gājēju un velosipēdu celiņa izbūve. nepieciešamo inženiertīklu un apgaismojuma ierīkošana, kā arī vides objekta "Lūsis" uzstādīšana. Kopējais pārbūvēto ielu posmu garums 1200m, kopējā asfaltētā platība 11,4ha.

Kopējās abu posmu izmaksas sastāda 3 826 313,33 EUR.