Pagasta ceļš Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada pašvaldība izdevusi rīkojumu no š.g. 16.novembra uz šķīdoņa laiku ierobežot kustību transportam (atkarībā no ceļa stāvokļa) uz pagasta nozīmes ceļiem Jēkabpils novadā. Novada Attīstības pārvaldē informēja, ka rīkojums izdots, pamatojoties uz 2016.gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”. Ceļu lietošanas ierobežojumi Jēkabpils novadā būs spēkā, līdz iestāsies pastāvīgs zemes sasalums. Transporta kustība tiks ierobežota, uzstādot ceļa zīmes transporta kopējās masas ierobežojumam, atkarībā no ceļa stāvokļa. Iespējama atsevišķu ceļu slēgšana visam auto un traktortransportam, izņemot operatīvo transportu.

Attīstības pārvaldē skaidro, ka transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļiem ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.


Pašvaldība arī aicina kravu pārvadātājus (mežu izstrādātājus, zemniekus) plānot kravu izvešanu, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus. Ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Valsts policija. Papildus informāciju var saņemt vēršoties attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Zemāk skatīt informāciju par autoceļiem, uz kuriem attieksies pieņemtie ierobežojumi.

 

Atašienes pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

4-1

Marinzeja-Rijnieki

Nr.312

7 t

4-2

Lindāni-Zalāni-Rijnieki

Nr.312

7 t

4-3

Atašiene-Joksti-Zalāni

Nr.312

7 t

4-4

Joksti-Agrārbanka

Nr.312

7 t

4-5

Atašiene-Karoliņi

Nr.312

7 t

4-9

Pilskalns-Zirnaites

Nr.312

7 t

4-10

NārtasStalīdzāni-Silagals

Nr.312

7 t

4-12

Loškas-Zirnaites

Nr.312

7 t

Vīpes  pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

5-5

Trepe-Ezermuiža

Nr.312

7 t

5-28

Brīvāres-Kučenieki

Nr.312

7 t

5-6

Landzāni-Ezermuiža

Nr.312

7 t

5-10

Vīpes skola-Luksti

Nr.312

7 t

5-38

Sniedzinieki-Kūrāni

Nr.312

7 t

5-21

Žagari-Migliņas

Nr.312

7 t

Mežāres pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

3-3

Ļamāni-Luksti

Nr.312

7 t

3-8

Gobiņas-Stiklēri

Nr.312

7 t

3-11

Zundāni-Dudursala

Nr.312

7 t

3-14

Kropiņi-Druvasnieki

Nr.312

7 t

3-15

Mežāre-Atašienes pagasta robeža

Nr.312

7 t

3-32

Gromalti-Gravāni

Nr.312

7 t

3-24

Buntiki-Kozuļovka

Nr.312

7 t

Variešu pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

2-15

Ušāni – Bauri - Medņi

Nr.312

7 t

2-16

Ceļmalas - Rubeņsala

Nr.312

7 t

Kūku pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

6-10

Veseļi-Daugavas Oglenieki

Nr.312

7 t

6-1

Zīlāni-Palejnieki-Lauciņi

Nr.312

7 t

6-38

Pēternieki-Zīlānu ceļš

Nr.312

7 t

6-9

Centrs-Veseļi-Strodu Oglenieki

Nr.312

7 t

6-11

Jaunā muiža-Jaunzemi-Gravāni

Nr.312

7 t

Leimaņu pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

6-5

Leimaņi-Sējāni

Nr.312

10 t

6-12

Kalēji-Šķērstāni

Nr.312

10 t

Rubenes pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

4-3

Rubiķi-Dronkas

Nr.312

10 t

4-8

Bokāni-Dronkas

Nr.312

10 t

4-13

Bērzakrogs-Stagari

Nr.312

10 t

Zasas pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

5-1

Zasa-Ģērķāni

Nr.312

10 t

5(2)-2

Krustceles-Dignāja

Nr.312

10 t

5-9

Zasa-Krastiņi-Ogas

Nr.312

10 t

5-15

Aloti-Kurši

Nr.312

7 t

Ābeļu pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

 

Kravas automobiļiem braukt aizliegts

C2

Brodi-Luksti

Nr.306

Jēkabpils pilsēta

 

Ziedu iela (pie pieslēguma Zīlānu ielai)

Nr.312

7 t

 

Veseļu iela (pie pieslēguma Madonas ielai)

Nr.312

7 t

 

1.Maija iela (pie pieslēguma Oļu ielai)

Nr.312

7 t

 

Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes
Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa