Jēkabpils novada attīstības dokumentu izstrādes ietvaros aicina uz semināru - diskusiju ciklu

Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka no 20.07.2021. ir piemērojams Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam. 

Teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī pārējo informāciju skatīt šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20576