Domes ēka

No 2022. gada 1. janvāri darbu uzsākusi apvienotā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa.

Dzimtsarakstu nodaļas pieņemšanas vietas:

Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, dzimts@jekabpils.lv, 65236126, 65233322;

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, 27829666;

Brīvības iela 10, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, 65207291;

Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208, 65237757

Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem klātienē, pēc iepriekšēja telefoniska  pieraksta, vienlaicīgi aicinot izmantot attālinātās pakalpojumu saņemšanas iespējas. Klātienē iedzīvotāji aicināti ierasties jaundzimušo reģistrācijas un miršanas reģistrācijas gadījumos.

Iesniegt laulību reģistrācijas pieteikumu var gan klātienē, gan sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstīto dokumentu uz e-pastu dzimts@jekabpils.lv (tas jāparaksta abiem laulājamiem).

Iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām Dzimtsarakstu nodaļa pieņem gan klātienē, gan elektroniski, izmantojot portālus www.latvija.lv .

 

Kristīne Gumbele
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa