Pastkastīte ilustratīvs attēls

Informējam, ka, ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Salas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, kas ir vidēji 1 klients dienā, pieņemts lēmums par pasta pakalpojumu sniegšanas modeļa maiņu, lai arī turpmāk iedzīvotāji varētu ērti saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus. Novērojamās tendences arvien vairāk liecina, ka iedzīvotāji labprāt izmanto pasta pakalpojumus savā dzīvesvietā – tas ir izdevīgi, droši un pieejami ne tikai noteiktā darbalaikā, tāpēc no 2023.gada 29.septembra pasta pakalpojumi Salas teritorijā iedzīvotājiem tiks nodrošināti tieši šādā veidā – tos sniegs pastnieks pēc klienta pieprasījuma tad, kad tas būs klientam nepieciešams.

Arī turpmāk iedzīvotājiem tiks pilnībā nodrošināti visi universālā pasta pakalpojuma grozā ietvertie pakalpojumi un citi pakalpojumi, kurus sniedz Latvijas Pasts. Pastnieks klienta dzīvesvietā bez maksas nodrošinās universālā pasta pakalpojuma sniegšanu – vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles) un pasta paku sūtījumu saņemšanu un nosūtīšanu –, papildus piedāvājot arī citus pakalpojumus, kas bija pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: piemēram, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas un izmaksas no Pasta norēķinu sistēmas konta u.c. pakalpojumus.

Iedzīvotāji par pasta pakalpojumu turpmākās saņemšanas kārtību tiks informēti ar speciāliem informatīvajiem materiāliem, kas tiks izvietoti katra iedzīvotāja pastkastītē.