ERAF

No 5.decembra tika atcelti iepriekš noteiktie satiksmes ierobežojumi Jēkabpilī, Vienības ielā, saistībā ar Kurzemes un Vienības ielas rekonstrukciju, informē SIA „Saldus ceļinieks” būvdarbu vadītāja asistents Alvis Butjanovs.

No 5.decembra tika atjaunota transporta kustība Vienības ielas posmā no lokveida krustojuma līdz tiltam pār Daugavu. Līdz ar to tika atceltas arī uz rekonstrukcijas laiku noteiktās satiksmes kustības izmaiņas Ledus un Neretas ielu krustojumā, proti, Ledus iela atkal  mazākas nozīmes ceļš, no kura izbraucot uz Neretas ielu, ir jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa galveno ceļu (Neretas ielu).

Autovadītāji tika aicināti pievērst īpašu uzmanību satiksmi regulējošām ceļa zīmēm.

Augstākminētie darbi noritēja projekta „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt Jēkabpils pilsētas pilsētvides attīstību un konkurētspējas celšanu, nodrošinot satiksmes intensitātei un transporta veidiem atbilstošu infrastruktūru, satiksmes drošības līmeni, kā arī visu satiksmes dalībnieku komfortu.