Jēkabpils pilsēta Kapitālsabiedrības

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 8.decembrī apstiprinājusi zemākus siltumenerģijas tarifus trim komersantiem – SIA “Ikšķiles māja”, SIA “Jēkabpils siltums” un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”. Jaunie tarifi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

“Izveidotā tarifu noteikšanas pieeja nosaka, ka, tiklīdz kurināmā cenas samazinās, komersantiem ir pienākums šo izmaksu samazinājumu ietvert savos tarifos. Novembrī novērotā dabasgāzes cenas lejupslīde tirgū ir atstājusi pozitīvu ietekmi uz daļu no komersantu siltumenerģijas tarifiem, kam dabasgāzes cena mainās katru mēnesi vai arī līgums noslēgts par fiksētu cenu uz īsu laika periodu,” skaidro SPRK vadītāja Alda Ozola.

SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs

No 2023. gada 1. janvāra lietotājiem Jēkabpilī tiks piemērots SIA “Jēkabpils siltums” apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 137,47 EUR/MWh, kas ir par 19,5% zemāks nekā spēkā esošais. Tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes cenas samazinājumam, gan ieņēmumu palielinājumam no pārdotās elektroenerģijas, kas ļauj samazināt uz siltumenerģiju attiecināmās izmaksas. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido 60,6% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 102,74 EUR/MWh.

Visiem minētajiem komersantiem ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū. 

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.

Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Jēkabpils siltums” iesniedza SPRK š.g. 23. novembrī, bet SIA “Ikšķiles māja” un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” – š.g. 24. novembrī. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Kopumā SPRK (uz 09.12.22.) izskatīšanā ir 17 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām novembrī pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā tarifu tabulā.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.

Par SPRK:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv.

Papildu informācija:

Ieva Lazdiņa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

ieva.lazdina@sprk.gov.lv

www.sprk.gov.lv