Jēkabpils pilsēta Kapitālsabiedrības
Jēkabpils ziemā

No šī gada 1. janvāra lietotājiem Jēkabpilī tiks piemērots SIA “Jēkabpils siltums” apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 137,47 EUR/MWh, kas ir par 19,5% zemāks nekā iepriekšējais tarifs.

Atgādinām, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija padome 2022.gada 8.decembrī apstiprināja SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa): siltumenerģijas ražošanas tarifs 108.69 EUR/MWh; siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 27.60 EUR/MWh; siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0.48 EUR/MWh un siltumenerģijas gala tarifs 137.47 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,70 EUR/MWh).

Tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes cenas samazinājumam, gan ieņēmumu palielinājumam no pārdotās elektroenerģijas, kas ļauj samazināt uz siltumenerģiju attiecināmās izmaksas. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido 60,6% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 102,74 EUR/MWh.

Visiem komersantiem, tajā skaitā arī SIA “Jēkabpils Siltums”, ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas piešķirta atļauja, ko komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū. Mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.

Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

SIA "Jēkabpils siltums"