Dators

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) projekta "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 ietvaros organizē nodarbinātām  personām (mūžizglītība)  apmācības ar kuponu (kuponus var saņemt NVA).
Pašlaik var apgūt valsts valodas, kā arī datorzinību programmas, savukārt no 15.maija NVA plāno uzsākt kuponu izsniegšanu angļu valodas programmām.

Vairāk informācijas skatīt https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba. Mācības ir bezmaksas, tās finansē no projekta līdzekļiem. 


Inga Grīnberga 
Izglītības darba speciāliste (mūžizglītības jautājumos)
Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes struktūrvienība
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs