Jēkabpils projekti Projektu jaunumi
logo

Noslēdzas projekta “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošana

Šī gada 18. aprīlī noslēdzas projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/020 “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošana.

Projekta mērķis -  Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas apkārtnē esošo teritoriju revitalizācija, atjaunojot degradētās teritorijas atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros tika veikti būvdarbi trīs objektos: “Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī”, “Draudzības alejas un Viestura ielas no Andreja Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūve, Jēkabpilī” un “Jaunās ielas posma atjaunošana, Jēkabpilī”. Būvdarbu gaitā tika pārbūvēti Viestura ielas un Draudzības alejas posmi, veikti Jaunās ielas posma atjaunošanas būvdarbi, ietverot arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves darbus, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi, ielas apgaismojuma izbūvi, pašvaldības videonovērošanas sistēmas izbūvi un inženiertīklu aizsardzības darbus.

“Viestura ielas pārbūves, Jēkabpilī” darbus veica SIA “RERE VIDE”, būvuzraudzību  - SIA “Jurēvičs un partneri”, autoruzraudzību - SIA “K-RDB”.

“Jaunās ielas posma atjaunošanas, Jēkabpilī” darbus veica SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību - SIA “RoadLat”, autoruzraudzību - SIA “Global Project”.

“Draudzības alejas un Viestura ielas no Andreja Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūves, Jēkabpilī” darbus veica SIA “VIA”, būvuzraudzību - SIA “K-RDB”, autoruzraudzību - SIA “Projekts EAE”. 

Saskaņā ar 2023. gada 18. janvārī noslēgto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Jēkabpils novada pašvaldību projekta kopējās izmaksas ir 3 510 543,67 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 3 423 854,06 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 407 647,24 EUR, Valsts budžeta dotācija – 489 712,66 EUR, pašvaldības finansējums – 1 526 494,16 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 86 689,61 EUR.