Projektu jaunumi Sabiedrība Veselība
Esi aktīvs, nāc un vingro!
logo

Lai nodrošinātu kvalitatīvas un regulāras fiziskās aktivitātes, Jēkabpils iedzīvotājiem tika dota iespēja piedalīties vingrošanas nodarbībās projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) veselības veicināšanas pasākumā "Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās ".

Pasākuma mērķis – organizēt vingrošanas nodarbību ciklus grupās pieaugušajiem Jēkabpils iedzīvotājiem, t.sk., senioriem, grūtniecēm, motivējot viņus aktīvam dzīvesveidam un mudinot veikt fiziskās aktivitātes ikdienā, paaugstinot viņu pašvērtējumu un ticību saviem spēkiem uzlabot un uzturēt labu veselību.

2020., 2021.un 2022.gadā nodarbības notika 12 pieaugušo Jēkabpils iedzīvotāju grupām, t.sk., senioriem, grūtniecēm. 2022.gada  nogalē  pasākuma noslēgumā tika organizēti  vingrošanas nodarbību cikli divām grupām: māmiņām ar mazuļiem un iedzīvotājiem pieaugušo vecuma grupā ar vidēji augstu fiziskās sagatavotības līmeni bez būtiskiem fiziskās veselības traucējumiem vai slimībām.

Nodarbību laikā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar dažādiem vingrojumiem, kuri veicami ikdienā veselības veicināšanas nolūkā, un apmācīti, kā pareizi veikt vingrojumus, iekļaujot apmācībā arī vingrojumus, kuros tiek izmantoti dažādi palīgrīki. Tika pievērsta uzmanība tam, lai vingrojumos tiktu iesaistītas visas muskuļu grupas, apmācot dalībniekus, lai viņi varētu turpmāk patstāvīgi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm vai arī doties uz sporta klubu, lai turpinātu fiziskās aktivitātes. Tika izskaidrota vingrojumu nozīme un pievērsta pastiprināta uzmanība tam, lai dalībnieki pareizi izpildītu vingrojumus. Vingrojumi tika piemēroti attiecīgās mērķgrupas specifikai.

Nodarbības vadīja sertificēta fizioterapeite Aleksandra Krūmiņa un sporta trenere un fizioterapeite Liene Dišlere.

 

Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja, Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.