Infrastruktūra Jēkabpils
foto

Šī gada 11.janvārī noslēgti līgumi par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem divās SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajās mājās: Dārzu ielā 7 un Liepu 22.

Atbilstoši izstrādātajai būvprojekta dokumentācijai abām daudzdzīvokļu ēkām tiks atjaunota visa ēku fasāde, siltināti bēniņi un ēkas cokols. Mājai Liepu ielā 22 paredzēta jumta seguma nomaiņa. Tāpat abām mājām tiks uzlabota siltumapgādes un ūdensapgādes sistēma.

Iepirkuma konkursu rezultātā būvniecības tiesības abām mājām ir ieguvusi Personu apvienība SIA “Riko” un “Logi 24”, paredzot darbu izpildes termiņu 50 nedēļas. Būvuzraudzību veiks SIA “RM Būvuzraudzība”.

Dzīvokļu īpašnieki, apstiprinot dalību AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” DME programmā, ir guvuši iespēju saņemt 50 procentu grantu no kopējo būvdarbu izmaksu summas. Atlikušos 50 procentus iedzīvotāji varēs nomaksāt 15 gados, izmantojot “Swedbank” kredītu mājai Dārzu ielā 7 un “Altum” aizdevumu mājai Liepu 22.

Vēlmi piedalīties “Altum” programmā izteikuši arī dzīvokļu īpašnieki mājās Celtnieku ielā 15, Bebru ielā 1, 2, 16 un 33, kā arī Mežrūpnieku ielā 10. Tāpēc Namu pārvaldes darbinieki veic visas noslēdzošās darbības, lai arī šajās ēkās tuvākajos mēnešos varētu sākt būvdarbus energoefektivitātes paaugstināšanai, tādējādi būtiski samazinot enerģijas patēriņu un ļaujot ietaupīt, maksājot par siltumu.

Namu pārvalde atzinīgi vērtē dzīvokļu īpašnieku iniciatīvu sakārtot savu īpašumu, jo siltākā un vizuāli pievilcīgākā mājā ir daudz patīkamāk dzīvot! Turklāt jāņem vērā, ka iedzīvotāji ir ieguvēji arī citā ļoti svarīgā ziņā: pēc apjomīgajiem darbiem palielinās mājā esošo dzīvokļu vērtība!

Foto: SIA JK Namu pārvalde

foto

Dārzu iela 7.

foto

Liepu iela 22.