ERAF logo

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 10.janvārī parakstīja būvdarbu līgumu ar  SIA ‘’LC Būve’’ par ‘’Dzīvojamās mājas pārbūve, teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī’’( turpmāk- objekts) Eiropas Savienības fonda  projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" ( turpmāk- Projekts) ietvaros. Būvniecības izmaksas sastāda 599 221,19 EUR (ar PVN).

Savukārt 2020.gada 28.janvārī tika parakstīts līgums ar SIA ‘’BaltLine Globe’’ par objekta būvuzraudzību, kur izmaksas sastāda 17 278,80 EUR.

Projekta ietvaros ēkā paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem un Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā tiks reģistrēts viens pakalpojums – viena grupu māja ar 16 vietām.

Drīzumā tiks uzsākta divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas- Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī pārbūve.

Irēna Lavrinoviča
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība