Infrastruktūra Jēkabpils Projektu jaunumi
ERAF logo

2019.gada novembrī Jēkabpils novada pašvaldība uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.2.2.0/18/I/066 “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta īstenošanas laikā veiktas darbības ēkas energoefektivitātes uzlabošanai - ēkai ir nosiltinātas nesošās konstrukcijas, nomainīti logi un durvis, pārbūvēta apkures un ventilācijas sistēma, pārbūvēti abi korpusi, ko savieno plaša un moderna piebūve, labiekārtota teritorija un stāvlaukums.

Izremontētas arī visas ēkas iekštelpas – turpmāk vienā ēkas korpusā atradīsies novada sociālais dienests, savukārt otrs ēkas korpuss pielāgots dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai. Lai nodrošinātu vides pieejamību, ēkai izbūvēti divi pandusi un lifts blakus galvenajai ēkas ieejai.

Plānots, ka pēc projekta īstenošanas primārās enerģijas patēriņš ēkā samazināsies par aptuveni 350509,343 kWh/gadā, savukārt siltumnīcefekta gāzu samazinājums būs aptuveni 79,16 t CO2 gadā.