Uzņēmējiem
ar plaukstu turot zīmuli, uz lapas tiek zīmēta spuldze, apkārt svaidās vēl zīmuļi

Jēkabpils novada pašvaldībā no 2023. gada 23. oktobra līdz 30. novembrim norisinājās pieteikšanās projektu konkursam “Atbalsta sniegšana saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai Jēkabpils novadā”.  Konkursa mērķis - sniegt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils novadā, sekmējot jaunu darba vietu izveidošanu, inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstīšanu.

Pavisam tika iesniegts 21 projekta pieteikums. Šī gada 12. decembrī klātienē tikās projektu vērtēšanas komisija, lai izvērtētu projekta pieteikumu atbilstību Jēkabpils novada domes 2023. gada 28. septembra lēmuma Nr.1012 “Nolikums par atbalsta sniegšana saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai Jēkabpils novadā” noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Vērtēšanas procesā tika secināts, ka viens projekta pieteikuma iesniedzējs neatbilst nolikuma prasībām - tam ir reģistrēta saimnieciskā darbība ilgāk kā 36 mēnešus, līdz ar to projekta pieteikums ir noraidāms un netiek virzīts uz otro vērtēšanas kārtu.

Vērtēšanas komisija sēdē vienojās līdz 2024. gada 4. janvārim par 20 projektu pieteikumu izvērtēšanu atbilstībai kvalitātes kritērijiem un no 2024. gada 9. janvāra līdz 11. janvārim aicināt projektu iesniedzējus prezentēt savas biznesa idejas. Pretendentiem uzaicinājuma vēstules tiks nosūtītas individuāli.